Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Van interne controle naar optimalisatie

Is procesauditing de oplossing voor organisatieverandering?

Procesauditing is meer dan alleen uitvoeren van controles. Het is een organisatieverandering richting een lerende organisatie. Maar hoe kom je als organisatie tot deze verandering?

Interne controles worden momenteel in veel gemeentelijke organisaties gezien als een verplichting. Dit komt vooral doordat het nut en de toegevoegde waarde niet duidelijk is. Interne controles zijn juist perfect om de organisatie in beweging te krijgen en het gesprek aan te gaan. Dit noemt men ook wel procesauditing. Bij procesauditing ligt de focus juist niet op het controleren maar op de optimalisatie van processen in de organisatie.

Herkent u één of meer van de onderstaande zaken?

  • Controleren van processen: het moet, maar is het ook nuttig?
  • Ieder jaar (toch) weer dezelfde fouten maken bij de uitvoering van processen.
  • Interne controle, het kost tijd en…. ‘straks blijkt dat er fouten zijn gemaakt’.

Voor het optimaal bedienen van klanten, moet de organisatie op orde zijn en moeten de processen goed functioneren. Dit wordt bereikt met een kritische en ook een innovatieve blik op de procesvoering. Dit zijn twee aspecten die een belangrijke rol spelen binnen procesauditing.

Procesauditing is de schakel tussen besturing en uitvoering en geeft aanvulling aan check en act van de PDCA-cyclus. Lees verder in deze whitepaper meer over de PDCA-cyclus of Demming Circle. Check (controleren en meten) en Act (actie nemen en verbeteren), twee van de vier onderdelen in de cirkel komen uitgebreid aan bod bij procesauditing.