Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

User Adoption

Haal met user adoption het maximale uit uw ICT investering

Veel organisaties lopen nog tegen weerstand aan bij implementaties van nieuwe ICT-omgeving en/of –applicaties. Soms is de acceptatie zelfs zo laag, dat het project stil moet worden gelegd. Een van de redenen hiervoor is dat de implementaties niet goed worden afgestemd op de eindgebruiker. Dit maakt dat ICT nog te vaak het bedrijfsproces negatief beïnvloedt, waar het juist een faciliterende rol zou moeten hebben. Deze whitepaper geeft inzicht waar winst bij een ICT-implementatie is te realiseren door onder meer de kennis van medewerkers op niveau te houden. Men noemt dit User Adoption.

De mens voorop
De reden achter nieuwe applicaties of ICT-apparatuur is over het algemeen het verbeteren van de bedrijfsvoering. Processen worden vereenvoudigd, efficiënter gemaakt en dit heeft uiteindelijk een positieve uitwerking of de bedrijfsvoering. Het begint echter wel bij de medewerkers van de organisatie. User Adoption helpt het maximale uit een nieuwe of bestaande ICT-omgeving te halen. Daarnaast beperkt het frustraties van medewerkers richting de ICT-afdeling.

Inhoud whitepaper
Deze whitepaper beschrijft uitgebreid hoe User Adoption doorslaggevend kan zijn in het succes van een implementatieproces. Daarnaast wordt ingegaan op hoe User Adoption kan bijdragen aan het op peil houden van de kennis van werknemers en het snel volledig inzetbaar maken van nieuwe medewerkers. Dit wordt gedaan volgens een model bestaande uit zes onderdelen:

  • Opstellen KPI’s;
  • Nulmeting;
  • Plan van aanpak;
  • Uitvoeren;
  • Meten KPI’s;
  • Borgen.

Download de whitepaper
Download de whitepaper “User Adoption” en lees hoe User Adoption helpt het maximale uit een ICT-investering te halen door de mens voorop te stellen en zodoende weerstand te minimaliseren.

 

Download de whitepaper
Download