Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Unified communications roadmap

Een succesvolle implementatie van Unified Communications

Om Unified Communications (UC) te implementeren in de organisatie is een basis nodig. Een onstabiel en ondoordacht netwerk staat een succesvolle implementatie in de weg. Zowel het netwerk, de IPT-omgeving als de server- en cliëntomgeving dienen op elkaar afgestemd te worden. Om de nieuwe en reeds aanwezige elementen goed samen te laten werken, kan er gebruik worden gemaakt van de Unified Communications Roadmap. Door deze roadmap als template tegen een bestaande omgeving aan te houden wordt zichtbaar welke overlappingen en hiaten er liggen.

De Unified Communications Roadmap bestaat uit drie verschillende stappen waar het volgende uit naar voren komt:

  1. Nauwgezet geïnventariseerd wat de AS-IS situatie is van de relevante ICT omgeving
  2. Welke veranderingen c.q. vernieuwingen nodig zijn om de gewenste Unified Communications omgeving te realiseren
  3. Een gedetailleerd ontwerp van de nieuwe Unified Communications omgeving.

Lees de volledige whitepaper over de Unified Communications Roadmap waarin de bovenstaande stappen uitgebreid staan beschreven. Verder komt IP Connectivity en IP Telefonie uitgebreid aan bod.