Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Understanding TEEP versus OEE for profitable manufacturing

Winstgevendheid realiseren met OEE en TEEP

Dit artikel gaat in op het verschil tussen Total Effective Equipment Performance (TEEP) en Overall Equipment Effectiveness (OEE). Om winstgevende fabricage te garanderen, is het van belang om dit verschil te begrijpen bij het ontwikkelen van een langetermijnstrategie voor een succesvol OEE programma. Het helpt ook om de organisatie in beweging te brengen.

OEE versus TEEP – de definities
Waar staan de twee afkortingen voor?

  • OEE wil zeggen: de hoeveelheid perfecte productie in verhouding tot de feitelijk geplande tijd.
  • TEEP staat voor: de hoeveelheid perfecte productie in verhouding tot het totale kalenderjaar.

Een uitkomst van 100% staat voor het maximaal haalbare, dus als alles perfect werkt en er alleen perfecte producten worden gemaakt. Dat is natuurlijk niet realistisch. In de praktijk beschouwt men een OEE van 80% als ‘world class’.

OEE- en TEEP-metingen – de toegevoegde waarde
Wat de waarde is van deze twee meetmethodes wordt uitgelegd in dit artikel. Het is belangrijk om te beseffen dat elke dag dat het productieproces niet functioneert op ‘world class’ niveau er geld verloren gaat. Stelt u zich voor dat uw productie ruwe materialen omzet in afgewerkte goederen die beschikbaar komen via een systeem met veel verschillende pijplijnen die continu lekken. Het gat tussen de huidige status en ‘world class’  is het niveau van onnodige lekkage en dat elke dag. Door de lekkage te verhelpen kunnen producten op tijd geleverd worden, in zijn geheel, zonder fouten en tegen de laagste kosten, zoals beloofd aan de klant, met als uiteindelijk resultaat een groeiend marktaandeel en een gevulde fabriek. Als de totale organisatie (inclusief marketing en verkoop) begrijpt welk inkomen er dagelijks verloren gaat, is dat meestal een goede basis voor goede samenwerking en snelle actie.

Lees verder over de OEE- en TEEP-maatstaven en hoe die kunnen helpen bij het realiseren van winstgevendheid.