Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Uitkeringsadministratie uitbesteden?

Als een veenbrand laait af en toe de discussie op over de
centralisatie van backofficetaken bij sociale diensten. 

Het komt, het verstomt. Onderzoek na onderzoek wordt gestart –
en iets later zonder concrete resultaten weer beëindigd. Voor
gemeenten was het onderwerp lange tijd niet bespreekbaar; die zien
de uitvoering van de inkomenstaak als hun
kernverantwoordelijkheid.

Dat is nu anders. Onder druk van de bezuinigingen kijken
gemeenten kritisch naar de taken die zij uitvoeren, op zoek naar
mogelijkheden om efficiencywinst te behalen. De roep om een andere
organisatie van backofficetaken komt nu vanuit de gemeenten zelf.
Regionale samenwerking behoort ineens tot de mogelijkheden.
Openlijk wordt er gelonkt naar partijen als UWV en de Sociale
Verzekeringsbank. Logisch, omdat dit uitvoerende
overheidsorganisaties zijn die dicht bij gemeenten staan. Zou het
er dit keer echt van komen?

Private markt
Opvallend is dat tot nu toe nauwelijks wordt gekeken naar de
private markt. Is uitbesteding van deze taken aan een commerciële
organisatie geen optie? De salarisverwerking van gemeenten wordt
tenslotte ook al jaren door commerciële partijen verzorgd, net als
de uitvoering van gemeentelijke belastingtaken. De eerste
aanbestedingen voor belastingheffing en -inning door private
partijen zijn inmiddels een feit.

Waarom zou dat voor de administratieve uitvoeringstaken op het
gebied van Werk, Inkomen en Zorg niet kunnen?