Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Trends in business agility, BPM and beyond

Business Process Management maakt slimmer werken mogelijk

Organisaties hebben weinig ruimte om harder te werken, dus moet er slimmer gewerkt worden. Een manier om slimmer te werken is Business Process Management (BPM). BPM is goed vanuit de bedrijfsstrategie te implementeren. Om door de gehele organisatie succesvol te zijn en BPM optimaal te benutten moeten business en IT samenwerken.

Hulpmiddelen
BPM kan versterkt worden door een aantal hulpmiddelen. Aan de hand van een aantal use cases wordt in deze webcast een paar van de middelen aan de orde gesteld. De middelen die onder andere aan bod komen zijn:

  • Business rules, in processen moeten aan de hand van regels beslissingen genomen worden.
  • Business events, gebeurtenissen in de wereld hebben invloed op de organisatie.
  • Analytics, hoe doen wij het nu en hoe kan het beter?

Bekijk de webcast
Bekijk de complete webcast waarin, onder andere aan de hand van use cases, wordt uitgelegd hoe BPM de organisatie helpt en hoe BPM versterkt kan worden door gebruik te maken van rules, events en analytics.