Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Trendonderzoek startende intermediairs

Waar willen intermediairs over 5 jaar staan?

Naar schatting worden ruim 50% van alle verzekeringen en hypotheken via een intermediair afgesloten. U kunt zich dus voorstellen dat een intermediair een belangrijke rol speelt in de Nederlandse financieel adviesmarkt. Naast het geven van miljoenen financiële adviezen op jaar basis zijn ze ook verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen en hypotheken. Het aantal intermediairs neemt de afgelopen jaren sterk af. Desondanks starten er elk jaar toch ook enkele tientallen nieuwe intermediairs. Adviesbureau Fred de Jong en SparklingCRM hebben een trendonderzoek gestart naar deze groep starters. Wat drijft ze, welke business/verdienmodellen kiezen ze en wat zijn hun kenmerken? Lees de resultaten uit dit onderzoek en kom er achter.

Voor het onderzoek zijn 300 startende intermediairs aangeschreven. Deze groep heeft onlangs een vergunning voor het bemiddelen en/of adviseren in financiële producten van de AFM verkregen. Op de sluitingsdatum zijn er 69 volledige enquêtes ontvangen. Met een response van 23% is het onderzoek representatief genoeg om de groep starters in de intermediaire markt van financieel tussenpersonen te vertegenwoordigen.

Welke dienstverlening is belangrijk?

Vaak wordt gedacht dat nieuwe adviseurs alleen voor advisering kiezen. Uit onderzoek blijkt dat adviseurs daarnaast ook bijna allemaal bemiddelen. De focus ligt wel op advisering, maar naast een goed advies willen klanten ook goede begeleiding bij de invulling ervan. Ook beheer en nazorg komen naar voren als een belangrijk onderdeel van de dienstverlening.

Bestaande portefeuille of nul klanten?

Uit het rapport komt naar voren dat driekwart van de starters is begonnen zonder klanten. Blijkbaar zien starters voldoende potentie in de markt om een eigen portefeuille vanaf nul op te bouwen. In het rapport is verder te lezen op welke manier startende intermediairs hun klanten werven.

Meer lezen uit dit onderzoek?

Waarom starten mensen als intermediair? Wat voor investering kostte dit? Met wat voor systemen werken ze? Hoe kijken ze naar de markt? En wat is hun ambitie voor de komende 5 jaar? Dit en meer kunt u lezen in het volledige trendrapport.