Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Transparantie en grip op uw informatiehuishouding

Gemeenten zijn volop bezig met het integreren van procesoptimalisatie ketenintegratie, dienstverlening en samenwerking. Een van de belangrijkste kernprocessen is daarin transparantie en verantwoording. Burgers en bedrijven raken steeds meer betrokken bij het besluitvormingsproces. Door kerntakendiscussie en initiatieven tot burgerparticipatie ontstaat een groeiende vraag naar informatie en inzage.

Tijd voor procesoptimalisatie
Traditioneel kenmerkt het bestuurlijke besluitvormingsproces zich diverse nota’s die als grote hoeveelheden papier, zich een weg banen naar een definitief besluit. Behandeling vergt lange doorlooptijden, waardoor besluitvorming als onlogisch inefficiënt en ondoorzichtig wordt ervaren door buitenwacht; bedrijven, burgers en mede overheidsinstellingen. Als u gaat inzoomen op uw eigen interne bestuurlijke besluitvormingsproces komt u er vaak achter dat bepaalde zaken efficiënter kunnen worden aangepakt en dat een efficiëntere aanpak zal leiden tot een snellere doorlooptijd en lagere kosten.

Wat is Corsa/Bestuur?
Met Corsa/Bestuur creëert u transparantie en grip op uw informatie huishouding. De kracht van de oplossing ervaart u door de flexibiliteit en integratie met uw bestaande ondersteunende systemen, zoals uw raadsinformatiesysteem. Documenten, acties, processtappen en besluiten van het bestuurlijke besluitvormingsproces worden digitaal vastgelegd. Kwalitatief betere dienstverlening tijdens het volledige proces; van het opstellen van een voorstel tot en met een publicatie van het besluit en van het volledige dossier.

Download deze whitepaper
In dit document leest u geheel vrijblijvend alles over Corsa/Bestuur en hoe u grip krijgt op uw informatieve huishouding.