Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Top 10 valkuilen die gewenst gedrag belemmeren

10 valkuilen die de effectiviteit van rapportages verlagen

Het rendement van Business Intelligence of Data-warehouse projecten valt vaak tegen omdat de rapportages weinig worden gebruikt bij het nemen van operationele en strategische beslissingen.

Dit artikel richt zich op operationeel en algemeen management. Deze uitdagingen hebben vooral te maken met inhoudelijke en gedragsaspecten, en niet met ICT problematiek.

  1. Te veel indicatoren
  2. De indicatoren zijn niet of zeer beperkt te beïnvloeden
  3. De indicatoren sluiten niet aan bij de operationele besturing
  4. De rapportages bevatten geen targets, stoplichten of normstelling
  5. Er is geen samenhang tussen oorzaak en gevolg
  6. De informatie wordt te weinig ververst
  7. De beloning is gebaseerd op andere indicatoren dan in de rapportage
  8. Er is teveel vrijblijvendheid in de manier van rapporteren
  9. Hogere managers vragen zelden of nooit naar de stand van zaken
  10. Leidinggevenden bespreken de resultaten niet structureel

Lees gratis het volledige artikel waarin bovenstaande 10 veel voorkomende valkuilen worden behandeld die zorgen voor een tegenvallend rendement uit Business Intelligence of Data-warehouse projecten.