Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Toegevoegde waarde waar je u tegen zegt!

Vorige week donderdag 12 februari kwam minister Schippers van VWS met een reactie op de onderzoeken naar vergelijkingssites voor zorg, maar ook naar vergelijkingssites in het algemeen. Een regelrecht pleidooi voor de onafhankelijke adviseur, tenminste zo heb ik het opgevat. Consumenten hebben behoefte aan het kunnen vergelijken van alternatieven enerzijds, maar missen vervolgens vaak informatie, inzicht of vertrouwen om een goede keuze te maken. De adviseur van de toekomst vergelijkt met de klant als uitgangspunt en begeleidt diezelfde klant daarna bij het maken van een goede keuze. En dat is toegevoegde waarde waar geen vergelijkingssite tegen op kan!

Minister Schippers schrijft in haar reactie dat vergelijkingssites een nuttig middel vormen voor consumenten bij het kiezen van een (zorg)verzekering. Tegelijk geeft zij aan dat verbeteringen mogelijk zijn ten aanzien van juistheid, volledigheid, eenduidigheid en begrijpelijkheid van informatie op de vergelijkingssites. Zo is ze kritisch over het bestaan van een betaalde top-3, wat inhoudt dat aanbieders alleen in deze top-3 verschijnen als ze bereid zijn een vergoeding te betalen voor iedere consument die via de site een polis van deze aanbieder afsluit. De minister vindt het eveneens onwenselijk dat het voorkomt dat kortingen worden verrekend in de getoonde premie, waardoor de premie lager lijkt dan in werkelijkheid.

Waarom gaan consumenten naar een vergelijkingssite? De Autoriteit Consument & Markt heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van vergelijkingssites voor zorg door consumenten. Daaruit komt naar voren dat consumenten behoefte hebben aan betrouwbare informatie op basis van hun eigen situatie en wensen en daarnaast goed overzicht en onderlinge vergelijkbaarheid, belangrijk vinden.

Voor het kunnen vergelijken van verzekeringsoplossingen voor een bepaald risico dat een consument loopt, is een goede objectieve basis nodig. Dat wil zeggen, dat feitelijke gegevens over de persoon en over het risico dat afgedekt moet worden, als input worden genomen voor een vergelijking. Hoe meer actuele en betrouwbare gegevens bekend zijn, des te beter zullen de gevonden alternatieven passen bij de situatie. De adviseur die al het nodige van de klant weet en dat ook heeft vastgelegd, heeft een duidelijke voorsprong op de vergelijkingssite, die de balans zoekt tussen het aantal factoren dat meegewogen wordt en het aantal vragen dat een klant daarvoor moet beantwoorden.

Maar een objectieve basis alleen is niet genoeg om een goede afweging te maken. Waarom kiest de één in een bepaalde situatie voor alternatief 1 terwijl de ander in precies dezelfde situatie veel liever voor alternatief 2 gaat? Dat heeft natuurlijk te maken met persoonlijke voorkeuren en de manier waarop risico’s worden beleefd, maar zeker ook met de eigen kennis van de consument op dit gebied en het vermogen om de verschillen te kunnen beoordelen. Hoe wordt de consument in dit proces ondersteund? Het presenteren van de alternatieven vormt de start bij het maken van een keuze en heeft daarin een sturende functie.

Daar waar vergelijkingssites zich laten leiden door commerciële afspraken met aanbieders, vergroot de adviseur het vertrouwen van de klant door diens persoonlijke situatie en voorkeuren leidend te laten zijn bij de resultaten en met een passend advies te komen waarin de klant zich herkent.

Tot nu toe allemaal duidelijke punten in het voordeel van de adviseur. Toch maken veel consumenten, waaronder ook genoeg klanten van adviseurs, veelvuldig gebruik van de vergelijkingssites. Dat gaat namelijk gemakkelijk; het is op ieder gewenst moment beschikbaar en de resultaten zijn direct inzichtelijk. Daar kan de adviseur niet tegen op. Of toch wel?

De adviseur van de toekomst speelt hierop in met het gebruik van de juiste tools ter aanvulling op het onvervangbare persoonlijke advies. Die adviseur gebruikt een innovatieve oplossing, waarmee op basis van alle verzamelde gegevens van een klant een passende vergelijking kan worden gemaakt, en deze wordt afgewogen alsof de adviseur het zelf zou doen. Dus passend bij de voorkeuren van de klant, maar ook bij de filosofie van de adviseur. En uiteraard is deze oplossing ook geschikt om de klant zelf in staat te stellen om op ieder gewenst moment op precies dezelfde basis een vergelijking te maken en daarbij uw hulp in te roepen mocht dat nodig zijn. Met recht toegevoegde waarde waar je u tegen zegt!

Toekomstmuziek? Zeker niet! De eerste ‘personal advisor’ is al onderweg. Wij vertellen u er heel binnenkort meer over. Kunt u niet wachten en wilt u nu al meer weten? Neem dan contact met ons op of laat uw gegevens hiernaast achter zodat wij contact met u op kunnen nemen.