Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Toegevoegde waarde HRM-afdeling meetbaar maken

8 stappen naar structurele verbetering van de processen

Organisaties digitaliseren en automatiseren in hoog tempo. Daarmee verandert het eisenpakket en de soort ondersteuning van het personeel. Dit vraagt ook om een andere houding van HRM. Zij ondersteunen immers deze nieuwe lichting veeleisende werknemers.

Wat zijn de verwachtingen?

Met alle veranderingen moet HRM een actievere rol spelen op het gebied van talentmanagement en scholing. Daarnaast dienen ze helder te maken welke uitdagingen op de organisatie afkomen en hoe de activiteiten van HRM hieraan kunnen bijdragen. Verdieping in de primaire werkprocessen is hiervoor een must. Ze moeten inzicht krijgen in de organisatie en wat er speelt. Gelukkig hebben veel HRM’ers dit zelf ook door.

8 stappen naar verbetering aan de hand van processen

De HRM-afdeling zal moeten transformeren naar een strategisch partner die hun meerwaarde aan kan tonen. Daarvoor zullen ze moeten zorgen voor een meetbaar en transparant HRM-beleid met transparante HRM-processen. Deze whitepaper beschrijft een kort stappenplan waarmee je de HRM-afdeling structureel kunt verbeteren door procesbeschrijvingen in te zetten. Met de 8 stappen uit deze whitepaper kun je de HRM-afdeling structureel verbeteren. Hieronder verklappen we alvast 3 van de 8 stappen:

  1. Vertaal de missie/visie en de doelstellingen van de organisatie in een HRM-strategie.
  2. Vertaal de HRM-strategie naar de doelstellingen voor HRM (bijvoorbeeld in een jaarplan).
  3. Bepaal welke HRM-instrumenten ingezet kunnen worden om bovenstaande doelstellingen te bereiken.

Aan de slag met je HRM-afdeling?!

De HRM-afdeling moet steeds meer haar toegevoegde waarde aan kunnen tonen en kunnen vertalen naar meetbare diensten. Door de dienstverlening van de afdeling structureel te meten sluit je sneller aan bij de verwachtingen van de organisatie en de medewerkers. Ga vandaag nog aan de slag met het stappenplan en download de whitepaper Haal meer uit je HRM-dienstverlening en toon je toegevoegde waarde aan!