Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Tips voor een succesvolle CRM-implementatie

Het implementeren van een CRM systeem

Bij CRM-implementaties is het voor organisaties van belang dat de bedrijfsprocessen gewoon door blijven draaien. Het succes of falen van een automatiseringstraject hangt ook nauw samen met de implementatie. Toch blijken nog veel bedrijven ondoordacht en soms zelfs roekeloos met een implementatie om te gaan.

Slagen of falen?
Het percentage geslaagde CRM-projecten is, ondanks de enorme bedragen die ermee gemoeid zijn, erg laag. Zo’n 60 tot 75 procent van alle projecten wordt niet binnen de gestelde tijd of het budget opgeleverd. Vaak laat de kwaliteit ook nog te wensen over.

Het slagen of het falen van een CRM project hangt niet zo zeer af van de techniek maar van mensen. Mensen willen weten welke invloed het nieuwe systeem zal hebben op hun bedrijfsprocessen. Het is van belang te weten of medewerkers ook bereid zijn te veranderen of dat zij alles liever laten zoals het is. Om draagvlak te creëren is goede communicatie nodig. Een projectleider dient dan ook  goed te kunnen communiceren. Communiceren in ‘gewone mensentaal’ in plaats van in ‘bits en bytes’.

Inhoud de whitepaper
In dit derde deel van de whitepaper serie ‘Blink of Zink: houd uw CRM-project op koers’ wordt er dieper ingegaan op de implementatie van een CRM systeem. In zeven hoofdstukken worden de volgende onderwerpen behandeld:

  1. Open hartoperatie; zou u voor de aanbieder met de laagste prijs gaan?
  2. Het belang van draagvlak
  3. Management gevraagd!; vaak vormen juist managers één van de hoofdoorzaken van mislukte CRM-projecten.
  4. Implementeren doe je samen!
  5. Sturen op verwachtingen; verwachtingen spelen in CRM-projecten een grote rol.
  6. CRM-implementatie: wie doet wat?;  veel misverstanden over de implementatie van CRM-systemen zijn terug te voeren naar onduidelijkheid over de taakverdeling.
  7. Het profiel van uw projectleider

Download de whitepaper
Download de whitepaper een lees hoe u een CRM-implementatie kunt laten slagen.

 

Download de whitepaper
Download