Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Tips om de continuïteit van bedrijfskritische applicaties in de cloud te waarborgen

Organisaties die tot nu toe hun bedrijfskritische applicaties nog niet naar de cloud hadden verplaatst, hebben ondervonden dat zij niet over voldoende flexibiliteit beschikken om de operationele knelpunten op te lossen waar COVID-19 ze mee confronteert. Voor veel organisaties is dit ongetwijfeld een aanleiding de mogelijkheden te onderzoeken om hun bedrijfskritische applicaties naar de cloud te migreren.

Nu bedrijfskritische applicaties richting de cloud verplaatsen, wordt het beheer ervan een belangrijk aandachtspunt. Om kosten te beheersen en een goede gebruikerservaring te waarborgen, is het verstandig om het beheer van applicaties te outsourcen.

Een gemiddelde enterprise-organisatie draait op dit moment zo’n 1.295 applicaties in de cloud, waarvan een groot aantal bedrijfskritische applicaties zijn. Voor vrijwel alle missiekritieke workloads zijn inmiddels passende en rendabele strategieën en clouddiensten beschikbaar, aldus onderzoeksbureau 451 Research. De primaire hindernissen bij het migreren van deze kritische applicaties naar de cloud zijn voornamelijk van organisatorische aard; bedrijven moeten voor elk specifieke scenario een gedetailleerde planning en deployment ontwikkelen.

Naarmate een organisatie steeds meer van zijn kritische workloads naar de cloud verplaatst, is het onvermijdelijk dat ook het beheer ervan steeds complexer wordt. Uit diverse onderzoeken blijkt daarom dat steeds meer IT-managers ervoor kiezen om gebruik te maken van gemanagede clouddiensten om hun applicaties optimaal te kunnen benutten.

Omdat de bedrijfskritische data en applicaties van veel organisaties ook op hun SAP- of Oracle-omgevingen staan, is het van groot belang om de juiste leverancier voor het managen van de clouddiensten te selecteren. In het onderzoek van Frost & Sullivan gaf 77% van de ondervraagde CIO’s en IT-managers aan dat het vinden van de juiste outsourcingpartner een grote uitdaging is. Als reden geeft men op dat het lastig is om een managed services provider te vinden die zowel goed is in het beheren van applicaties en workloads als kennis heeft van de businesskant van de organisatie.

Duidelijke voordelen die in het onderzoek genoemd werden voor het outsourcen van business critical applicaties zijn:

  • Verbeterde klantenservice
  • Snellere time-to-market voor nieuwe SAP en Oracle functionaliteiten

Bovengenoemde voordelen onderstrepen hoe belangrijk de integratiecapaciteiten zijn van een partner voor gemanagede clouddiensten, en dat is waar Basefarm zich op richt. 80% gaf zelfs aan dat ze een partner nodig hebben die hun SAP en Oracle cloudapps kan integreren met hun in-house apps.

Migreren van bedrijfskritische applicaties met minimale verstoring

Voor organisaties die moeten innoveren en de toepassing van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI) en in-memory databases zoals SAP HANA moeten versnellen, is het essentieel om bedrijfskritische applicaties naar de cloud verplaatsen.

Hoewel er in het verleden nog twijfel bestond om een business critical applicatie naar de cloud te verplaatsen, kunnen we er inmiddels op vertrouwen dat deze applicaties met minimale verstoring te migreren zijn. Zeker als een cloud-native benadering gehanteerd wordt, is het risico op infrastructureel niveau zeer klein. Het grootste gevaar zit hem in het kiezen van een partner die vasthoudt aan traditionele modellen en niet in staat is te moderniseren en te innoveren.

Als voorbereiding op het outsourcen van bedrijfskritische applicaties dienen organisaties hun digitale strategie opnieuw door te lichten, hun traditionele applicatieportfolio te bekijken en te bepalen welke applicaties toe zijn aan optimalisatie. Voor alle data dient vervolgens een strategie te worden ontwikkeld, omdat de huidige datastrategie niet zal aansluiten bij het nieuwe portfolio wat gebouwd is met cloud-native tools – een portfolio met applicaties die ontworpen zijn om maximale waarde te halen uit de cloud.

Succesvol beheer van bedrijfskritische applicaties vraagt om inzicht

Hoewel het met cloud-native applicaties eenvoudiger kan zijn om taken een op een uit te voeren, zijn ze juist vanwege hun opzet complexer om te beheren. Het vermogen om applicaties sneller te bouwen en in te zetten als concurrentiemiddel is inherent aan meer complexiteit. Een legacy cloudapplicatie kan bijvoorbeeld zijn opgebouwd uit drie lagen die de functionaliteit en deploymentpatronen bepalen, terwijl een cloud-native applicatie er wel vijfhonderd kan hebben.

Hoe meer services draaien als onderdeel van een applicatie, hoe moeilijker ze uiteindelijk te monitoren en te beheren zijn. Succesvol beheer van kritische bedrijfsapplicaties binnen een cloud-native omgeving, vereist dat organisaties kunnen voorspellen hoe een storing in de ene dienst van invloed zal zijn op een andere. Daarnaast is inzicht nodig in welke storingen het meest kritiek zijn.

Er dient een efficiënte en effectieve cloud-native monitoringstrategie te worden opgezet om knelpunten in de prestatie en eventuele problemen met microservices en infrastructuren te ontdekken voordat deze uitgroeien tot een ernstige omvang, zodat bedrijfskritieke applicaties effectief kunnen blijven draaien.

Ook hier kan integratie de nodige problemen opleveren, met name omdat cloud-native applicaties een risico vormen voor disparate diensten. Succesvolle integratie heeft dus niet alleen betrekking op de architectuur van de applicatie, maar ook op het kiezen van de juiste deploymentoplossing.

Een partner als Basefarm kan van onschatbare waarde zijn bij het vinden van een oplossing voor deze uitdagingen van een cloud-native omgeving, zodat organisaties ook daadwerkelijk profijt hebben van de agility, betrouwbaarheid en robuustheid ervan. Basefarm bouwt hiervoor cloud-native omgevingen die volledige zichtbaarheid, maximale transparantie en complete codificering bieden.

Bedrijfskritische applicaties op weg richting cloud

Organisaties die tot nu toe hun bedrijfskritische applicaties nog niet naar de cloud hadden verplaatst, hebben ondervonden dat zij niet over voldoende flexibiliteit beschikken om de operationele knelpunten op te lossen waar COVID-19 ze mee confronteert. Voor veel organisaties is dit ongetwijfeld een aanleiding de mogelijkheden te onderzoeken om hun bedrijfskritische applicaties naar de cloud te migreren.

Succesvolle modernisering van applicaties is een onmisbaar onderdeel van een geslaagde cloudtransitie. Het beheer van bedrijfskritische applicaties outsourcen kan verspilling voorkomen, kosten verlagen en de waarde van bedrijfskritische applicaties verhogen. Voor velen is outsourcen dan inmiddels ook een no-brainer.