Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Tien tips voor agile/scrum contracteren

De scrum softwareontwikkelmethode: 10 tips

In het verleden werden softwareontwikkelingsprojecten afgewikkeld via de watervalmethode, nu zien we dat de ‘scrum methode’ erg in opkomst is. De watervalmethode wil zeggen dat het project als één geheel wordt gezien, dat fase voor fase wordt doorlopen. Elke fase heeft zijn eigen experts, die hun taken uitvoeren en het resultaat overdragen aan de experts van de volgende fase. In de praktijk voldoet de watervalmethode niet altijd omdat er hierbij geen ruimte is voor veranderingen, bijvoorbeeld ten gevolge van wijzigingen van de markt, nieuwe klantwensen of gewijzigde inzichten van de opdrachtgever. In dat geval is een meer flexibele, ofwel agile aanpak beter en biedt de ‘scrum methode’ uitkomst. Dit document geeft tien waardevolle tips voor agile/scrum contracteren.

Scrum softwareontwikkelmethode versus de watervalmethode
De tips zijn waardevol, omdat scrum contracteren nog niet bij iedereen bekend is. Wikipedia beschrijft scrum als een raamwerk voor agile management van softwareontwikkeling. Het doel is om werkende software op te leveren in zogenaamde ‘sprints’ (periodes van 1 tot 4 weken) door multidisciplinaire teams, die het project met zijn allen tegelijkertijd aanpakken. De teams worden begeleid door een Scrum Master die zorgt voor de voortgang en het behalen van de doelen.

Een belangrijk verschil met de watervalmethode is dat in bij scrum het project niet in detail wordt vastgelegd, maar dat meer de nadruk ligt op de aanpak van het project, de wijze van samenwerking en het eindresultaat. Het opstellen van een contract voor scrum vraagt dus bijzondere aandacht, een tradionele ontwikkelovereenkomst volstaat niet.

De scrum methode effectief inzetten
Kenmerken van agile/scrum contracteren zijn:

  • Veel ruimte om in te spelen op plotselinge veranderingen
  • Duidelijke focus op het eindresultaat, namelijk werkende software
  • Opdrachtgever en leverancier zijn samen verantwoordelijk voor het eindresultaat

Lees verder over de scrummethode, wat mogelijke struikelblokken zijn en de wijze waarop organisaties de scrum methode op een effectieve manier kunnen inzetten.

 

Download de whitepaper
Download