Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Tien tips voor Agile/Scrum contracteren

Tien tips voor Agile/scrum contracteren

Voor (ICT) juristen is het van belang om het onderscheid te onderkennen tussen de Scrum/Agile en Waterfall aanpak van IT projecten bij de ondersteuning in het opstellen van en onderhandelen over contracten.

Bij scrum is het resultaat, anders dan bij waterfall, niet vooraf exact gedefinieerd. De nadruk ligt veel meer op goede governance en de durf om juridische geschillen te parkeren omwille van de voortgang van het project. Om te voorkomen dat er “langs elkaar heen wordt gepraat” moet er een sessie worden georganiseerd om iedereen uit te leggen wat Agile/scrum precies is. Dit is dan ook meteen het eerste aandachtspunt van de tien die in dit document worden gegeven. Andere onderwerpen die in dit document aan bod komen zijn onder andere:

  • Team en samenwerking
  • Flexibiliteit
  • Communicatie en monitoring
  • Fasering met sprint

Download het volledige document
Download het volledige document met tien aandachtspunten voor het succesvol contracteren volgens de Agile/scrum methodiek.

 

Download de whitepaper
Download