Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

The value of video conferencing

De waarde van videoconferencing

Begin jaren ‘90 werden er veel telewerken centra opgezet. De reden hiervoor was het verminderen van kosten en tijd door bijvoorbeeld het reizen. In deze centra werden kamers omgeturnd in videoconferencing ruimtes. Tegenwoordig wordt er steeds minder gebruik gemaakt van telewerken centra en is Het Nieuwe Werken of het locatieonafhankelijk werken ervoor in de plaats gekomen. Hiermee is ook de noodzaak gegroeid om videoconferencing locatieonafhankelijk in te zetten en zo mogelijk te maken voor iedereen binnen elke organisatie.

Uit onderzoek blijkt dat ruim 17% van de telewerkers de mogelijkheid om gebruik te maken van videoconferencing in telewerken centra als groot voordeel beschouwt. Zij zien dit als een groot voordeel dat het thuiswerken hen niet biedt. Dit is met de huidige systemen en oplossingen echter niet meer nodig. Dit wordt verder uiteengezet in dit artikel.

Download dit artikel en lees meer over de waarde van videoconferencing bij het telewerken en thuiswerken.

 

Download de whitepaper
Download