Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

The next wave of innovation in healthcare

Uitdagingen binnen het Zorgecosysteem

Kostenverlaging, innovatie, demografie, nieuwe delivery-modellen en hoge verwachtingen veranderen de gezondheidszorg wereldwijd. ICT speelt een centrale rol bij de manier waarop leveranciers, patiënten en bekostigers interacteren met de zorgsector. De adoptie van ICT gaat echter traag, deels door de aard en deels door de cultuur van de sector.
 
De uitdagingen in het “Zorgecosysteem” lijken wereldwijd opvallend veel op elkaar. Deze paper neemt deze uitdagingen onder de loep en biedt een toekomstvisie op de rol van technologie. In deze visie ondersteunt technologie niet alleen, het schept ook nieuwe mogelijkheden. Het integreert informatie in bestaande werkwijzen en vereenvoudigt complexe processen.
 
In de “nieuwe wereld” heeft zorgpersoneel toegang tot de laatste kennis om de zorg naar patienten te optimaliseren. Ziekenhuizen, klinieken en huisartsen kunnen efficiënter werken en meer aandacht besteden aan de patiënt. De laatste medische innovaties kunnen direct worden gedeeld met vakgenoten over de gehele wereld. Zorgaanbieders kunnen betere zorg bieden in afgelegen gebieden. Bekostigers kunnen vergoedingen beter afstemmen op de effectiviteit van behandelingen en preventieprogramma’s. En hoewel medische informatie en records gestandardiseerd en universeel toegankelijk worden, moet privacy-gevoelige en vertrouwelijke informatie op de best mogelijke manier worden beschermd.

 

Download de whitepaper
Download