Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

The evolving role of audit

De veranderende rol van audit

De Interne Audit is het afgelopen decennium enorm veranderd. Dit komt met name door steeds veranderende wet- en regelgeving, maar daarnaast ook door technologische innovatie en vernieuwde normen en standaarden. Dit zorgt er niet alleen voor dat organisaties voor enorme uitdagingen staan, maar het biedt ook kansen voor nieuwe oplossingen. In deze whitepaper wordt de veranderende rol van audit uiteengezet en een beschrijving gegeven van een oplossing om aan alle uitdagingen te voldoen.

Weloverwogen beslissingen met auditing
Auditing speelt een grote rol in de wereld van wet- en regelgeving. Over het algemeen wilt een CEO, CFO of CIO direct inzicht in alle relevante prestatie- en risico-indicatoren. Wanneer er drempels worden overschreden, willen zij direct worden gewaarschuwd. Dit inzicht zorgt ervoor dat er snel weloverwogen beslissingen genomen en redundante beslissingen voorkomen kunnen worden. Hiermee wordt er op tijd en geld bespaard.

Daarnaast moet de organisatie in toenemende mate aan stakeholders bewijzen dat het ‘in controle’ is. Hierdoor is de relevante expertise van interne audit en de noodzaak voor kwaliteit steeds groter.

Inhoud whitepaper
Deze whitepaper gaat dieper in op de noodzaak van auditeren en met name de interne audit. In deze whitepaper komen de volgende onderwerpen in aparte hoofdstukken aan de orde:

  • Auditeren of adviseren?;
  • Heeft uw interne audit proces een technologische oplossing nodig?;
  • Evaluatie van de volwassenheid van de organisatie met betrekking tot de interne audit;
  • Auditing essentials;
  • BWise® Internal Audit.

Download de whitepaper
Download de volledige whitepaper over de steeds veranderende rol van audit, de uitdagingen waar organisatie voor staan en de GRC-oplossing die organisaties helpt deze uitdagingen het hoofd te bieden.

 

Download de whitepaper
Download