Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

The emerging market of e-books

Kansen, bedreigingen en juridische vraagstukken voor de markt van e-books

In Nederland zijn e-books verantwoordelijk voor 4,4% van de totale omzet in de boekenmarkt. Ongeveer 12% van alle gedrukte titels is op dit moment beschikbaar als e-book. De verwachting is dat dit percentage de komende jaren sterk gaat groeien. Het is voor stakeholders dan ook van belang om deze digitale revolutie te omarmen en zo de culturele, sociale en economische mogelijkheden die e-books met zich mee brengen te benutten.

Naast de kansen die de digitalisering van boeken met zich mee brengt, zijn er ook een aantal zaken waar de markt op moet blijven letten. In deze whitepaper worden de kansen en bedreigingen voor de e-bookmarkt uiteengezet. Daarnaast de volgende juridische vraagstukken behandeld:

  • Contracten;
  • Digital Rights Management (kopieerbeveiliging);
  • E-lending.

Tot slot worden de uitdagingen voor de verschillende stakeholders beschreven en komen er drie veel gestelde vragen aan bod:

  • Mogen consumenten e-books wederverkopen?
  • Zal de boekindustrie te maken krijgen met piraterij?
  • Hoe wordt de prijs van e-books bepaald?

Download de whitepaper
Download de whitepaper “The emerging market of e-Books” en lees meer over de kansen,  bedreigingen en enkele juridische vraagstukken voor stakeholders in de e-bookmarkt.