Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

The Cloud connects us all

In steeds meer toenemende mate staan complete infrastructuren, met elkaar in verbinding in één gigantische wolk. Artificial Intelligence (AI) in combinatie met Internet of Things (IoT) zorgt ervoor dat een nieuwe wereld draaiende blijft, namelijk de ‘Instrumented Planet’.

In het jaarlijke rapport van IBM’s Research Technology Vision, waarmee trends van nu en de dichtbije toekomst worden beschreven. In dit jaars rapport zijn vijf duidelijke thema’s benoemd.

Artificial Intelligence everywhere
‘AI everywhere’, Researchers verwachten dat de helft van alle mobiele applicaties door kunstmatige intelligentie ondersteund wordt. Daarnaast verwachten ze dat elke industrie of activiteit gaandeweg een bepaalde vorm van kunstmatige intelligentie krijgt.

Deeper Insight
‘Deeper Insight’, zo luidt het tweede thema. Hierin wordt uiteengezet hoe je van data informatie kunt maken en hieruit wijsheid kunt halen. Hierin zal IoT een belangrijke rol gaan spelen, zo wordt verwacht dat er vanaf 2020 zo’n 50 miljard sensoren actief zullen zijn en tegen 2030 wordt het aantal geschat op 500 miljard.

Engagement heruitgevonden
Als derde thema wordt ‘Engagement Reimagined’ omschreven , hierin wordt het optimaliseren van de interface tussen mens en machine aangehaald. Zo moeten computersystemen ‘getraind’ dat ze het menselijk denkproces kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan chips die zullen werken als het menselijke brein zoals de “Neuromorphic chip”.

Het ego tijdperk
Waarbij de nadruk op traditioneel gezien op doelgroepen werd gelegd, is de focus nu op de individu gericht met ‘Personalisation at Scale’. Technologie zal zorgen voor de juiste ondersteuning, informatie of aanbiedingen welke per individu zal verschillen. Aan de hand van ‘machine learning’ en analyse van koopgedrag worden zo de beste aanbiedingen aangeboden of op basis van iemands dna worden medicijnen gepersonaliseerd.

Connecting the dots
Tenslotte wordt ‘Instrumented Planet’ hierbij draait het erom om alles met elkaar te verbinden op een veilige en adequate manier. Dat moet zo’n manier gebeuren dat al deze data in nuttige informatie kan worden vertaalt. Hierbij is veiligheid van uitermate groot belang. Stel je voor dat een autonoom rijdende auto of je persoonsgegevens worden gehackt.

Toekomst Perspectief
Kortom met deze vijf trends in je hoofd, wordt een wenkend perspectief voor grote organisaties geschapen. Hiervoor zullen zij echter wel moeten willen veranderen; kort cyclisch denken, design-thinking, het omarmen van een beweeglijke werkwijze. Dit alles ondersteund door de juiste technologie.

Training Artificial Intelligence
Benieuwd wat kunstmatige intelligentie voor uw organisatie teweeg kan brengen, hoe limitless de sky daadwerkelijk is als het aan komt op AI en IoT binnen uw organisatie ? Onder leiding van Ton Abelen, expert op gebied van kunstmatige inteligentie heeft Heliview een training over Artificial Intelligence ontwikkeld. Klik hier voor meer informatie over het programma.