Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

The Application Usage And Threat Report

Globaal overzicht van applicatie gebruik binnen de organisatie

Het ‘Application Usage and Threat Report 2013’ geeft een globaal overzicht van het gebruik van applicaties binnen bedrijfsnetwerken wereldwijd, kijkende naar de gebruikspatronen en de soorten bedreigingen die ze mogelijk met zich meebrengen. Dit rapport laat zien dat social networking, het delen van bestanden en video applicaties niet de grootste risico’s zijn, en dat interne applicaties juist de belangrijkste doelen zijn. In dit rapport worden vier geografische gebieden apart onderzocht. Deze zijn:

  • Amerika’s en Canada
  • Europa, Midden Oosten en Afrika
  • Azië en Pacifisch gebied
  • Japan

Belangrijkste bevindingen Europa, Midden Oosten en Afrika
Een aanzienlijk deel van de onderzoeksresultaten komt uit dit geografisch gebied. Bij de deelnemende organisaties zijn 1304 applicaties gedetecteerd samen met 1300 unieke bedreigingen, die 54 miljoen bedreiging logs hebben gegenereerd. Een interessant resultaat is dat social network-, file share- en foto/video applicaties 25% van de applicaties vertegenwoordigen, 16% van de bandbreedte gebruiken en maar 0,2% van de bedreiging logs genereren. Dit, terwijl er vaak vanuit wordt gegaan dat deze applicaties voor de meeste risico’s zorgen. Dit lage percentage betekent echter niet dat het risico laag is, het is relatief aan het totale aantal gevonden applicaties tijdens het onderzoek.

Sociale media in Amerika’s en Canada
Een opvallend resultaat uit het onderzoek is dat sociale media in dit geografisch gebied wordt gedomineerd door Facebook. Het blijkt dat 71% van alle social network bandbreedte wordt gebruikt door Facebook. Het ‘social network landschap’ wordt gedomineerd door vier Facebook functies, namelijk Facebook-base, apps, posting en social plugins. Dit betekent dat er maar 29% bandbreedte overblijft voor de andere 69 gevonden social media varianten.

Download het rapport “The Application Usage And Threat Report” waarin veel informatie is te vinden over het gebruik van applicaties binnen ondernemingen over de hele wereld. Het vat de gedane onderzoeken van het netwerkverkeer bij ondernemingen wereldwijd samen en geeft inzicht in gebruikspatronen en de gevonden bedreigingen die zijn blootgesteld. 

 

Download de whitepaper
Download