Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Terugdringen van langdurig verzuim

Handelen met verzuim

Hoe ga je om met zowel kort als lang verzuim? Vooral bij een personeelsstop (inhuurstop) komt het voor dat een bedrijf zich scherper gaan richten op het verzuimbeleid. Om hier mee om te gaan zou het bedrijf een verzuimspecialist in kunnen zetten.

Een verzuimspecialist kan een verzuimende medewerker opbellen om:

  • Te informeren hoe het gaat
  • Kijken of er afspraken afgezegd of verzet moeten worden
  • In te schatten of het verzuimen langer gaat duren

Dit telefoontje kan de betrokkenheid bij de organisatie bevorderen en hierdoor kan het herstel sneller gaan.

Lees gratis het volledige artikel over handelen met verzuim waarin nog meer tips worden gegeven. Verder gaat het artikel nog in op de Wet verbetering Poortwachter (WvP)

 

Download de whitepaper
Download