Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Tackling the challenges of pharmaceutical manufacturing productivity

Productieactiviteiten monitoren en verbeteren met PAT en TrakSYS

Farmaceutische bedrijven zijn van nature complex, inefficiënt en dus kostbaar. De oorzaken hiervan worden door fabrikanten in veel gevallen niet goed begrepen. In tegenstelling tot wat er vaak wordt gedacht, zijn de kosten van productieactiviteiten vele malen hoger dan die van research & development. Het is dan ook belangrijk om doorlopend de oorzaken van inefficiëntie te identificeren en de mogelijkheden voor verbetering te classificeren en te rangschikken.  Daaropvolgend moeten er uiteraard corrigerende maatregelen genomen worden om productieactiviteiten te verhogen.

Geen rendement?
Zonder verbeterinitiatieven is het onwaarschijnlijk dat de efficiency verhoogd wordt. Ook al hebben de meeste fabrikanten al actieve verbeterprogramma’s lopen, de meeste ervan halen niet het maximale rendement eruit. Dit komt onder andere door:

  • Gebrek aan een gecommitteerde cultuur en geen gedefinieerde strategie;
  • Te hoge verwachtingen en verkeerde aannames;
  • Teveel focus op het behandelen van de symptomen van inefficiency;
  • De afwezigheid van relevante, real-time, performance indicatoren;
  • Enkel focus op apparatuur in plaats van het complete productieproces;
  • Onvoldoende training.

Process Analytical Technology (PAT)
De Amerikaanse food and drug administration (FDA) heeft een kader gedefinieerd, aangeduid als Process Analytical Technology (PAT), dat het toepassen van innovatieve farmaceutische ontwikkelingen, productie en kwaliteitszorg bevordert. Het doel van PAT is om het fabricageproces begrijpelijk en controleerbaar te maken.

Traksys™ is een oplossing van Parsec die hulp biedt bij de real-time besluitvorming en wordt op grote schaal gebruikt door farmaceutische bedrijven. In deze whitepaper wordt dieper ingegaan op het raamwerk PAT en de oplossing TrakSYS™ die organisaties helpt volgens het PAT raamwerk de productieactiviteiten te monitoren en te verbeteren.

Download de whitepaper
Download de volledige whitepaper “Tackling the challenges of pharmaceutical manufacturing productivity” en lees meer over PAT en TrakSYS™.