Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Synergie voor Dummies

De Idee Economie: een nieuw paradigma

De zakenwereld van nu is vele malen meer tech‐savvy dan een decennium geleden. Het nieuwe business paradigma, volgens Hewlett-Packard (HP) althans, is de Idee Economie. Ook IT ontkomt er niet aan om de blik te verruimen, bijvoorbeeld als het gaat om de infrastructuur. Dit en meer komt uitgebreid aan bod in het boek ‘Synergie voor Dummies’ van HP.

Hier is een idee: samengestelde infrastructuur

Hoe maak je van IT de belangrijkste aandrijver van zakelijk succes? Het voorstel is om dit te doen door te kiezen voor een composable infrastructure, vrij vertaald als samengestelde infrastructuur. Dit maakt bedrijven wendbaar en maakt het mogelijk om hun workloads tegelijkertijd fysiek, op virtuele servers en in containers uit te voeren.

Betere IT-infrastructuur dankzij DevOps

Om IT een integraal deel te laten uitmaken van wat bedrijven succesvol maakt, is DevOps ten tonele verschenen. Samenwerking in plaats van muren tussen development en de business is hier de norm. Ze vallen onder een en dezelfde beslisstructuur, vanaf het eerste idee tot aan productieondersteuning. Met deze DevOps strategie kunnen IT-middelen en infrastructuur op ieder moment uit elkaar gehaald, en opnieuw samengesteld, worden.

Tip van de sluier

In Synergy voor Dummies wordt de lezer aan de hand genomen door de Idee Economie en richting een samengestelde infrastructuur. De auteurs bieden in eenvoudige taal een schat aan informatie en een tiental adviezen voor het ideeëngestuurde datacenter. Hieronder delen wij er drie.

  1. Voorkom zoveel als mogelijk een strakke toewijzing van geld, mensen en rekenkracht.
  2. Wanneer je DevOps als strategie implementeert, kun je met de zogeheten ‘unified API’ (die moeiteloos samenwerkt met andere API’s) applicaties bouwen die automatisch nieuwe infrastructuurelementen kunnen inzetten waar nodig.
  3. Met workload-gedreven sjabloons kunnen bedrijven zelf bepalen welke samenstelling van rekenkracht, opslag en ‘computing fabric’ ze willen aanschaffen.

Download hier het Synergy for Dummies handboek en ontdek zelf de wondere wereld van de samengestelde infrastructuur.

 

Download de whitepaper
Download