Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Succesvolle IT-uitbesteding start met 3 stappen

“Hoe past de cloud bij ons?” Een actuele vraag. Er staan dan ook met enige regelmaat afspraken in mijn agenda bij organisaties, zowel in de profit als de non-profit sector, die van gedachten willen wisselen over de inzet van de cloud. Organisaties die zelf het IT-beheer in handen willen houden, adviseren we graag over de huidige stand van zaken en ondersteunen hen bij de realisatie van een passende ‘serviceorganisatie’ en een ‘hybrid cloudarchitectuur’. Maar organisaties die kiezen voor uitbesteding van het IT-beheer moeten zich in mijn optiek niet bezighouden met deze vraag. Zij willen immers de komende jaren ‘ontzorgd’ worden (waarbij de term ‘ontzorgen’ op zich al een blog waard is…) en moeten zich primair richten op een functionele uitvraag en de toegevoegde waarde van de IT-afdeling.

Op mijn vorige blog ‘Schizofrenie bij IT-outsourcing’ kreeg ik veel positieve reacties. De worsteling tussen functioneel en technisch de behoeften beschrijven blijkt zeer herkenbaar. En de blog ‘Het bestaansrecht van de IT-afdeling’ wordt vooral door directieleden nog wel eens lachend aangehaald, waardoor de IT-manager zich enigszins ongemakkelijk voelt. Los van het feit dat ik me dan afvraag waarom IT zo matig of helemaal niet vertegenwoordigd is in het directieteam, voel ik me inmiddels ook geroepen om na deze twee kritische blogs concrete handvatten aan te reiken. Zodat u daadwerkelijk de stap kunt zetten naar de functionele uitvraag van een IT-outsourcingtraject. In mijn optiek zijn er drie stappen die uiteindelijk leiden tot een duidelijk kader en zo de basis vormen van ieder IT-uitbestedingstraject.

Stap 1: stel de kenmerken van de eindgebruiker vast

One size does NOT fit all! Laat dat duidelijk zijn. Uw medewerkers verschillen in:

 • benodigde en gewenste IT-functionaliteit
 • affiniteit met IT
 • mate van zelfredzaamheid
 • adoptiegraad van nieuwe functionaliteit
 • gewenste flexibiliteit ten aanzien van de locatie

 

Start met het identificeren van gebruikersgroepen. Ga hierover in gesprek met de business, betrek hen bij het IT-outsourcingtraject en creëer gelijk het benodigde draagvlak in de organisatie voor het nieuwe IT-platform. Mijn collega Alwin Kohlbrugge pleitte onlangs in zijn blog ‘Stakeholders bepalen het succes van ICT-projecten; weet wie ze zijn en neem ze serieus!’ om meer aandacht te schenken aan de human factor. Dat sluit volledig aan bij de eerste stap om te komen tot een duidelijk kader ten aanzien van IT-outsourcing.

Stap 2: bepaal het pakket aan eisen vanuit het IT-beleid

U dient een IT-beleid te formuleren met heldere uitgangspunten ten aanzien van de gewenste veiligheid, wendbaarheid, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid. Uitgangspunt voor het beleid is een risico-analyse. In zijn blog ’Informatiebeveiliging en de cloud: welke eisen stel je?’ bespreekt mijn collega Gerard Stroeve de ‘Foresee-’ of de ‘4C-benadering’. Aan de hand van de risicoanalyse is het van belang om duidelijke eisen en wensen op te stellen binnen vier verschillende hoofdgroepen. De zogenaamde 4 C’s:

 • Compliancy (eisen vanuit in- en externe wet- en regelgeving)
 • Continuity (beschikbaarheidseisen aan informatie)
 • Controls (eisen aan maatregelen, bijvoorbeeld ISO27001 of ISAE3402)
 • Communication (eisen aan communicatie, bijvoorbeeld ‘SPOC’ en rapportages)

 

Stap 3: stel ten aanzien van uw applicaties de roadmap vast

U heeft reeds een applicatielandschap in gebruik. Deze applicaties stellen eisen aan de IT-infrastructuur. In deze derde stap bepaalt u ten aanzien van deze applicaties de samenhang en stelt een roadmap vast. Ga hiervoor in gesprek met uw applicatieleverancier en bespreek de ontwikkelingen van de betreffende applicatie in het licht van de wensen en eisen die de eindgebruikers stellen. Uw applicatieroadmap wordt namelijk centraal gesteld in de realisatie van de nieuwe IT-infrastructuur. Ten aanzien van de applicaties onderkent Centric evenals Gartner vijf strategieën, die in combinatie met elkaar toegepast kunnen worden op de applicatieroadmap:

 • Rehost: op nieuwe hardware plaatsen van de applicatie (bijvoorbeeld IaaS)
 • Refactor: gebruik maken van een schaalbaar platform (bijvoorbeeld PaaS)
 • Revisie: aanpassen van de applicatie (bijvoorbeeld web-enabling of app-ontwikkeling)
 • Rebuild: opnieuw bouwen van de applicatie door de huidige leverancier
 • Replace: vervangen van applicaties door nieuwe applicaties

 

O ja….de investeringen die u reeds heeft gedaan in uw huidige IT-infrastructuur zijn zeker van belang voor uw (nieuwe) IT-partner, hij past zijn migratiestrategie zo aan dat desinvesteringen worden geminimaliseerd. Maar als u de drie bovenstaande stappen zorgvuldig doorloopt, indien gewenst samen met Centric, zal niemand u meer betichten van schizofrenie. En als u er ook nog in slaagt van deze stappen een continu proces te maken, is het bestaansrecht van de IT-afdeling onmiskenbaar. En ten aanzien van de vraag over de toepasbaarheid van de cloud is uw IT-partner in staat om de ontwikkelingen en mogelijkheden af te stemmen op uw situatie, gebaseerd op de drie stappen. Succes!