Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Succesvol implementeren PPM-software

Groei naar volwassenheid van Project Portfolio Management

Hoe kan Project Portfolio Management (PPM) op een gestructureerde wijze en een gebalanceerde aanpak een succes worden? Bij de implementatie van Project Portfolio Management software is een inhoudelijk sterk projectteam nodig. Er is expertise nodig op het gebied van processen, functionaliteit, techniek en ‘change’.

Door te kiezen voor een stapsgewijze en resultaatgerichte aanpak worden in korte tijd meetbare resultaten gehaald. Bij het bepalen van de aanpak zijn de volgende elementen van belang:

  • Besturingsmodel
  • Processen
  • Softwareselectie
  • Implementatiepartner
  • Training

Hou er rekening mee dat Project Portfolio Management een groeimodel is, het is niet in één dag opgezet.

Het is erg belangrijk wat voor Project Portfolio Management de juiste software wordt gekozen. Maak voor deze keuze ook gebruik van onafhankelijke bronnen zoals Gartner.

Lees gratis het volledige artikel waarin Project Portfolio Management verder uiteengezet wordt. Daarnaast wordt er ook aandacht geschonken aan besturingsmodellen, processen en trainingen. Wat verder kan helpen bij het implementeren van Project Portfolio Management.