Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Succesvol data analyseren met de juiste BI-tool

Sneller en eenduidiger data analyseren

Data-gedreven organisaties hebben goede business analytics-technologie nodig om het groeiende gat tussen gecentraliseerde IT-teams en gebruikers te dichten. De een wil controle houden over bedrijfskritische informatie, de ander snel waardevolle data kunnen analyseren om goede beslissingen te kunnen nemen. Waar moet deze tool aan voldoen?

Data analyseren is de moderne manier van zakendoen

De groeiende hoeveelheid data en de moderne manier van zakendoen (op basis van data-analyse) liggen aan de basis van dit groeiende gat. De IT’ers, poortwachters van de bedrijfskritische informatie, werken vaak met legacy-technologie en verouderde processen. Hierdoor kunnen ze vaak moeilijk voldoen aan de eisen die de moderne wereld aan hen stelt.

Professionals die data nodig hebben voor goede beslissingen hebben daarom vaak hun eigen analysetools. Deze passen ze toe op hun eigen dataset. Dit soort schaduw-analyses veroorzaken vaak analytische eilandjes en tegenstrijdigheden.

3 uitgangspunten voor business analytics-tools

Business analytics-technologie moet beide groepen op de juiste manier ondersteunen, snel en op een eenduidige manier. Om alle gebruikers gebruik te kunnen laten maken van dezelfde data heeft een organisatie een business analytics-tool nodig met 3 uitgangspunten:

1.Data verenigen

Goede BI-tools kunnen data uit diverse bronnen eenduidig in kaart brengen en modelleren, of het nu bestaande data warehouses, data lakes of op maat gemaakte databases zijn. Dit soort tools kunnen bijvoorbeeld verschillende typen data die elk hun eigen definitie van ‘de klant’ hebben, laten samensmelten en één versie van ‘de klant’ aan de gebruiker presenteren.

2.Data verfijnen

Ook moet u snel toegang krijgen tot alle data met behulp van automation. Dataverfijning kon in het verleden zo veel tijd en middelen kosten, dat het nauwelijks op dagelijkse basis te gebruiken was. Automatisering is hierbij het antwoord: op die manier kan een bedrijf snel een eenduidig model maken, op basis waarvan zaken kunnen worden gedaan.   

3.Data visualiseren

Verder heeft u data binnen handbereik om elke vraag beantwoord te krijgen die nodig is om zaken te kunnen doen. Dit is mogelijk wanneer allerlei analysestijlen worden ondersteund. Dan kan elke professional de data visualiseren en analyseren op een manier die voor hem of haar het beste werkt, maar wel met dezelfde dataset als zijn of haar collega’s.

Een mooi voorbeeld van business analytics-technologie die de moderne manier van zakendoen ondersteunt, is Birst. Deze tool stelt gebruikers in staat snel, autonoom en flexibel data te analyseren en geeft IT-beheerders de tools om data een eenduidig en compleet gezicht te geven. In deze whitepaper vindt u meer over deze BI-tool. Lees de paper en maak succesvol gebruik van de data!

 

Download de whitepaper
Download