Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Sturen in het sociale domein

Grip of grote budgettaire verrassing?

Gemeenten krijgen steeds meer taken overgeheveld vanuit het rijk. Dit zijn de zogenaamde decentralisaties. Het betreft taken op het gebied van werk, inkomen en zorg, ofwel het sociale domein. Het overgrote deel van deze taken wordt door andere partijen dan de gemeente uitgevoerd, maar de gemeente regisseert.

Om dit goed te doen moeten processen beschreven worden om helder met elkaar te krijgen wie wat wanneer doet. Dit brengt gemeenten in staat om te sturen op de activiteiten in het sociale domein. Hiervoor is dus operationele inrichting nodig. Deze inrichting is bepalend voor de mate waarin de gemeente grip heeft op de kwaliteit en kostenbeheersing in het sociale domein.

Lees het volledige artikel “Sturen in het sociale domein – grip of grote budgettaire verassing?”.

 

Download de whitepaper
Download