Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Strubbelingen voorkomen door projectmatige aanpak

Stap 2: Opzetten Projectgroep

Sensus-methode biedt alle mogelijkheden voor onder andere certificering, efficiencyverbetering, het vergroten van de klantgerichtheid en het stimuleren van procesgericht denken binnen een organisatie. Bedrijfsmanagement speelt hierbij eveneens een belangrijke rol.

Bij het opzetten van een projectstructuur is het van belang om met een aantal zaken rekening te houden:

  • Visie met doelstellingen vastleggen
  • Project positioneren binnen de organisatie
  • Projectleider, -groep, -medewerkers aanwijzen
  • Afspraken maken over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Opstellen en communiceren gefaseerd plan van aanpak

Strubbelingen in een later stadium van het project kunnen worden voorkomen door een aantal zaken bij de opzet van het project eenduidig vast te leggen. Ook in deze fase dienen weer een aantal valkuilen te worden geïdentificeerd.

Lees nu deel 2 uit de serie whitepapers van Sensus-methode waarin wordt uitgelegd hoe u op een goede manier een projectgroep kunt opzetten en welke valkuilen er zijn.

 

Download de whitepaper
Download