Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Stichting Land van Horne reference case

De ICT-omgeving van Stichting Land Van Horne ontzorgd

Stichting Land van Horne is een van de grootste zorgaanbieders van Zuid-Nederland. Land van Horne is ontstaan uit fusies van verschillende regionale zorgaanbieders. Hierdoor gebruikten zij meerdere automatiseringssystemen ter ondersteuning van de primaire zorgprocessen. Mede gezien de sterke groei van de thuiszorgg wilde Land van Horne overgaan op één integraal informatiesysteem dat zowel intra-, trans-, als extramurale dienstverlening kon ondersteunen. Daarnaast wilde de stichting klaar zijn voor de toekomst met een modern ICT-platform. In deze reference case wordt dieper ingegaan op de realisering van deze wensen en de verschillende voordelen die het Stichting Land van Horne heeft gebracht.

Uitdagingen

  • Sterk veranderende wet- en regelgeving;
  • Toenemende informatiebehoefte;
  • Administratieve druk.

Voordelen

  • Een flexibele, geintegreerde en bedrijfsbrede automatiseringsoplossing voor intramurale, transmurale en extramurale zorg;
  • Maximale ondersteuning van alle zorgprocessen;
  • Gecertificeerd voor de Regeling AO/IC;
  • Geen investeringen in een ICT-afdeling.

Download de case

Download de volledige reference case waarin wordt ingegaan op de vernieuwde ICT-omgeving bij Stichting Land van Horne.

 

Download de whitepaper
Download