Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Start small grow tall why cloud now

De beste route naar de cloud: begin klein

De cloud is snel omarmd door organisaties, die zagen hoe een cloud oplossing kon zorgen voor versnelde innovatie, verbeterde business agility en financieel management. Maar overstappen op de cloud zorgt voor een aantal obstakels, waaronder verschil van mening tussen de business en IT over de snelheid waarmee dit moet gebeuren. Zorgpunten van de IT-afdeling zijn:

  • Verbetering van de beheersbaarheid
  • Zekerheid over de beveiliging
  • Handhaving of verbetering van de business performance

In dit document komt aan de orde tegen welke problemen een organisatie kan oplopen bij het overstappen naar een cloud oplossing en hoe een stap-voor-stap aanpak kan helpen bij een succesvolle route naar de cloud.