Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Stap 5: Processen definiëren

Bedrijfsprocessen Definiëren

Wat is het belang van het definiëren van bedrijfsprocessen? Het vergroten van de klantgerichtheid kan een reden zijn, maar ook het stimuleren van het procesgericht denken binnen de organisatie en efficiencyverbetering. Naast het structureren van de processen is draagvak een belangrijk onderdeel bij het definiëren van bedrijfsprocessen. Deze whitepaper gaat in op stap 5: het definiëren van de bedrijfsprocessen.

Bedrijfsprocessen definiëren
Als het ware zijn processen ketens van activiteiten. Deze activiteiten zijn logisch geordend en gericht op het bereiken van resultaten voor de klant. Elk proces kent dezelfde structuur en is opgebouwd uit een aantal elementen.

Voor het vastleggen van de bedrijfsprocessen is het voor de organisatie belangrijk om na te denken welke informatie nodig is om te sturen op processen. Het is in ieder geval aan te bevelen om aandacht te besteden aan de onderstaande acht proceselementen:

  1. Doel
  2. Klant/leverancier
  3. Input/output
  4. Kader
  5. Actoren/mensen
  6. Middelen
  7. Risico’s en maatregelen
  8. Prestatie-indicatoren

Deze acht proceselementen zijn onderdeel van de BPM-werkvormen van Sensus-methode, om in groepsverband met betrokken medewerkers na te denken over de bedrijfsprocessen die beschreven moeten worden. Hierdoor zijn de medewerkers actief betrokken bij het definiëren van de processen en komt er interessante informatie boven tafel. Dit kan ook voordelen hebben voor het draagvlak in de organisatie.

Download de whitepaper
Hoe kunt u snel aan de slag gaan met het definiëren van de bedrijfsprocessen? Lees in de whitepaper meer informatie over stap 5: het definiëren van processen.

 

Download de whitepaper
Download