Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Stap 2: Opzetten Projectgroep

Strubbelingen voorkomen door projectmatige aanpak

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “het opzetten van een projectgroep” de tweede stap is.

Het is belangrijk om bij het opzetten van een projectstructuur rekening te houden met een aantal punten, zoals:

  1. De visie met doelstellingen vastleggen;
  2. Projecten positioneren binnen de organisatie;
  3. Het aanwijzen van een projectleider, -groep, -medewerkers;
  4. Afspraken maken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
  5. Het opstellen en communiceren van een gefaseerd plan van aanpak.

Ook in deze stap moet weer rekening gehouden worden met eventuele valkuilen.

Download de whitepaper
Download geheel vrijblijvend “Stap 2: Opzetten Projectgroep” uit de serie whitepapers waarin de bovenstaande punten verder uiteengezet worden. Verder zal er dieper in worden gegaan op de valkuilen die kunnen optreden.

 

Download de whitepaper
Download