Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Standaard en tóch flexibel?

De strijd tussen IT-leveranciers om de gunsten van de
omgevingsdiensten is losgebarsten. De eerste gunningen hebben
plaatsgevonden en de één na de andere aanbesteding wordt
geïnitieerd. 

Wat opvalt is dat de eisen en wensen die de omgevingsdiensten op
dit moment aan de IT stellen vooral gericht zijn op flexibiliteit
en zaakgericht werken. De themaspecifieke wensen en eisen op het
gebied van vergunningen, toezicht en handhaven lijken wat naar de
achtergrond verdrongen. Een mogelijke reden dat de specifiekere
eisen minder nadruk krijgen is dat IT-oplossingen zich in het
verleden voldoende bewezen hebben. De systemen lijken goed in staat
de processen van een omgevingsdienst te automatiseren.

De aandacht gaat momenteel eerder uit naar flexibiliteit en
zaakgericht werken. Dit komt mogelijk omdat nog onduidelijk is hoe
de omgevingsdiensten gaan draaien. Ook het plaatje van de
samenwerking van de omgevingsdienst met ketenpartners bevat nog
veel blinde vlekken. Een flexibel systeem dat met de
omgevingsdiensten mee kan groeien, past hier dan het beste bij.

Ik denk dat beide gedachten waar zijn: IT heeft zich in de
afgelopen jaren voldoende bewezen en veel omgevingsdiensten zoeken
nog naar hun definitieve vorm.

Zaakgericht werken 

Een ontwikkeling die omgevingsdiensten daarbij zeker gaat helpen
is zaakgericht werken. Zaakgericht werken lijkt precies dat te
bieden wat een goed functionerende omgevingsdienst nodig heeft.

Er zijn echter nog maar weinig organisaties die zaakgericht
werken in de volle breedte ingevoerd hebben. Zaakgericht werken
heeft zich dan ook nog niet voldoende kunnen bewijzen. Velen zijn
er toch van overtuigt dat zaakgericht werken een langgekoesterde
wens gaat vervullen: een eenduidige manier van organiseren,
registreren, werken, communiceren, informeren en bewaken.

Omgevingsdiensten doen er verstandig aan te zoeken naar
specialistische zaakgerichte IT-systemen die zich voldoende bewezen
hebben. Dit zijn systemen die specifiek ontwikkeld zijn ter
ondersteuning van de taken van omgevingsdiensten. De flexibiliteit
van zo’n systeem komt tot uiting binnen de werkprocessen, de
registratie en de communicatie. Er moet een standaard inrichting
zijn die eenvoudig aangepast kan worden op de werkprocessen van de
specifieke omgevingsdienst. Ondersteuning in deze systemen voor
zaakgericht werken, helpt in de communicatie binnen de keten.
Belangrijk is dat het systeem flexibel genoeg is om mee te groeien
met de organisatie.