Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Software Defined Storage: minder kosten en meer efficiëntie

Zet u uw huidige storage resources wel optimaal in?

Data- en infrastructuurmanagement levert voor veel organisaties grote uitdagingen op. Naast de toenemende waarde van data, neemt de hoeveelheid data ook enorm toe. Data moet voor de organisatie overal te benaderen zijn en daarnaast veilig en kosteneffectief opgeslagen worden. De eisen aan storageoplossingen worden met de dag groter. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, kiezen veel organisaties ervoor om de storage-omgeving uit te breiden.

Beheertaken nemen toe

De keerzijde van het blijven uitbreiden van de storageomgeving is dat het hierdoor de beheertaken ook toenemen. Dit geldt zowel voor de standaardplatforms als op de cloud-platforms. De IT-afdeling heeft het dan drukker met het beheren van deze platforms dan dat het kan voldoen aan de behoeften van de organisatie. Storagebeheer moet eenvoudig en efficiënt zijn.

Software Defined Storage

Met Software Defined Storage (SDS) wordt het mogelijk gemaakt dat beheertaken niet toenemen wanneer de omgeving wel uitgebreid wordt. Daarnaast kan meer worden gedaan met de capaciteit en performance van de huidige storagesystemen. Dit komt doordat alle storagesystemen met SDS centraal beheersbaar worden waardoor ze effectiever ingezet kunnen worden.

In deze whitepaper

In de whitepaper wordt dieper ingegaan op de voordelen van Software Defined Storage. De waarde en hoeveelheid data blijft groeien waardoor de IT-afdeling het drukker blijft krijgen. Het gebruik van SDS kan de druk van het toenemende beheer verminderen en daarnaast stelt het de organisatie in staat om resources beter in te zetten.