Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Social Business Patterns

Meer bedrijfswaarde creëren met Social Business Patterns

Een Social Business is een bedrijf waarvan de cultuur en systemen de ontwikkeling van netwerken tussen werknemers stimuleert om zo een nieuwe bedrijfswaarde te creëren. Een Social Business kan werknemers met elkaar verbinden. Door middel van gesprekken en het publiceren van informele content snel informatie, kennis en ideeën uitwisselen. Een Social Business kan profiteren van een aantal voordelen zoals:

  • Lagere operationele kosten
  • Snellere productintroducties
  • Een nauwere betrokkenheid van klanten en medewerkers
  • Hogere winstgevendheid

Veel organisaties hebben nog geen beeld van de voordelen die mee komen met een Social Business en de potentiële bedrijfswaarde die het kan opleveren. Uit onderzoek komt naar voren dat een Social Business wel $1.3 biljoen aan potentiële waarde kan opleveren in slechts vier bedrijfstakken. Veel organisaties zien in dat het transformeren naar een Social Business weldegelijk diverse voordelen oplevert en waardevermeerdering is voor de organisatie.

Social Business Patterns
Social Business Patterns zijn vergelijkbaar met bedrijfsprocesstromen. Social Business Patterns vertegenwoordigen een herhaalbare, getoetste set waardecreërende activiteiten. Er zijn organisaties die beginnen met het inzetten van één pattern, maar er is meer voordeel uit te halen als er in de loop van de tijd meer patterns geïmplementeerd worden. In deze whitepaper worden 6 Social Business Patterns beschreven die een organisatie kan implementeren voor snelle bedrijfsresultaten.

De 6 Social Business Patterns zijn:

  1. Expertise vinden
  2. Inzicht krijgen in wat er bij de klant leeft
  3. Kennisdeling verbeteren
  4. Wervings- en inwerkprocedures verbeteren
  5. Fusies en overnames beheren
  6. Veiligheid op de werkvloer creëren en verbeteren

De whitepaper
In deze whitepaper worden de bovenstaande 6 Social Business Patterns uitgebreid besproken aan de hand van drie punten: zakelijke uitdagingen, aanbevolen acties en aangetoonde voordelen. Wilt u meer te weten komen over het opzetten van een Social Business en Social Business Patterns? Download nu geheel vrijblijvend de whitepaper “Social Business Patterns”.

 

Download de whitepaper
Download