Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Social Business patronen met succes toegepast

Hoe worden organisaties een Social Business?

Organisaties maken steeds meer veranderingen mee. Steeds meer organisaties hebben er moeite mee om de verschillende macro-economische trends te volgen. Gelukkig zijn er ook trends en mogelijkheden op technologische en zakelijk gebied. Deze trends kunnen organisaties helpen om zich aan de macro-economische veranderingen aan te passen en hun voordeel mee te doen. Zeker door Social Media, cloud en mobiele apparaten met elkaar de combineren, kunnen organisaties innovaties sneller ontwikkelen en doorvoeren. Daarnaast kan de klant beter begrepen en bediend worden en het personeel beter betrokken.

Hoe kunnen organisaties gebruik maken van werkwijzen en mogelijkheden op het gebied van Social Business? Hoe kan een organisatie zichzelf transformeren, concurrentievoordeel behalen en nieuwe bedrijfswaarde creëren? Deze whitepaper gaat in op alle bovengenoemde aspecten.

Social Business Patterns
Wat zijn Social Business Patterns? Social Business Patterns zijn te vergelijken met bedrijfsstromen. Ze vertegenwoordigen een herhaalbare, getoetste set waardecreërende activiteiten. Veel organisaties beginnen met één pattern te implementeren. Echter is het rendabeler om in verloop van tijd meerdere patterns te implementeren.

De 6 patterns die in deze whitepaper beschreven staan zijn:

 1. Expertise vinden
  Toegevoegde waarde: De beste middelen met elkaar verbinden om effectief aan de klantbehoeften te voldoen.
 1. Inzicht krijgen in wat er bij de klant leeft
  Toegevoegde waarde: Belangrijke klantbeïnvloeders vaststellen en gebruiken om marketingactiviteiten efficiënter te maken.
 1. Kennisdeling verbeteren
  Toegevoegde waarde: Innovatie verhogen via een breder bereik van ideeën
 1. Wervings- en inwerkprocedures verbeteren
  Toegevoegde waarde: Gezamenlijk de juiste kandidaat voor de juiste functie vinden
 1. Fusies en overnames beheren
  Toegevoegde waarde: Het algehele slagingspercentage van fusie- en overnameactiviteiten verhogen.
 1. Veiligheid op de werkvloer creëren en verbeteren
  Toegevoegde waarde:  De communicatie van nieuwe of gewijzigde veiligheidsregels- en procedures versnellen.

De whitepaper
Download geheel vrijblijvend de volledige whitepaper over Social Business Patterns. In de whitepaper staan alle 6 de Social Business Patterns uitgebreid beschreven in zakelijke uitdagingen, aanbevolen acties, aangetoonde voordelen en ervaringen.

 

Download de whitepaper
Download