Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Smartsourcing van Softwareontwikkeling

Het Smartsourcing 8 stappenplan

Smartsourcing van software ontwikkeling, het onderwerp van deze whitepaper. Hoe kan je als organisatie, in deze economie, op een goede manier blijven investeren in innovatie en voorlopen op de concurrent? Het kan een verschil maken tussen winst of verlies!

8 stappenplan voor Smartsourcing van Software
De eerste 4 stappen die worden doorlopen zijn:

  1. Opstellen business requirements
  2. Opstellen functional requirements
  3. Ontwerpen interaction design
  4. Ontwerpen graphical design

De methode achter dit 8 stappenplan, is een Agile software development methode. Het is een conceptueel raamwerk voor het uitvoeren van softwareontwikkelingstrajecten. De methode gaat uit van samenwerking met de klant in plaats van onderhandelen over een contract.

Download de whitepaper
Download voor de laatste vier stappen van het Smartsourcing stappenplan de whitepaper. Lees in deze whitepaper uitgebreid over het 8 stappenplan. Daarnaast komen de succesfactoren en de valkuilen van het outsourcing-traject naar voren.