Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Smart Analytics for the Utility Sector

Voordelen van big data voor nutsbedrijven

Vandaag de dag hebben veel nutsbedrijven moeite met de explosie van data, welke ontstaan is als gevolg van de “smart revolutie”. De technologische vooruitgang en de groter wordende vraag naar energie zorgt voor deze explosie van de hoeveelheid data. In de tachtiger en negentiger jaren werden telefoniebedrijven met dezelfde problemen geconfronteerd. Nutsbedrijven moeten nu actie ondernemen om op een goede manier om te gaan met deze uitdagingen.

Automated Meter Infrastructure (AMI), Advanced Metering Systems (AMS), Advanced Distribution Systems (ADS) en Smart Grid zijn initiatieven die de nutsbedrijven naar het “internet tijdperk” helpen. Het meten en analyseren van gegevens over de distributie en het gebruik van energie kan enkele nuttige voordelen opleveren:

  • Niet gefactureerd verbruik in kaart brengen
  • Detectie van diefstal of fraude
  • Proactief onderhoud plegen

Lees de whitepaper over het nut van het op een slimme manier omgaan met gegevens in de energiesector. Tevens komen voordelen die dit kan bieden aan bod.