Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Slimme school heeft ruimte zat!

De school barst uit z’n voegen. Er moet gewoekerd worden met kamers en vleugels om alle lessen, vergaderingen, spullen en faciliteiten voldoende ruimte te geven. Kopieerhokken en kantoortjes krijgen noodgedwongen een nieuwe bestemming, medewerkers moeten hun verlangen naar een stille werkplek maar opgeven. Er is gewoon geen plek meer. De hoogste tijd voor verbouwing of nieuwbouw! Of is het misschien vooral zaak om slimmer om te gaan met de beschikbare ruimte?

Laten we bij het begin beginnen. Hoe weet je dat de school vol is? Worden gebruik en bezetting permanent gemonitord en gemeten? Is er op elk moment inzicht in welke lokalen gebruikt worden en welke werkplekken bezet zijn? Of is het vooral een kwestie van gevoel? Als je schoolgebouwen slimmer maakt, zul je erachter komen dat er voldoende ruimte is voor het huidige gebruik. En ik weet zeker dat er ook nog wel mogelijkheden voor groei zijn.

Lucht in de roosters

Van een doods schoolgebouw kun je vrij snel en relatief eenvoudig een communicatieve en slimme campus maken. Met sensoren en een ICT-platform dat al die sensorinformatie verzamelt en vertaalt naar bruikbare informatie, heb je op elk moment informatie over wie waar zit, waar nog ruimte is en hoe de bezetting er naar verwachting morgen uitziet. Dan ga je dus niet uit van de theoretische bezetting zoals die volgens het rooster zou moeten zijn. Je werkt dan op basis van de actuele bezettingsgegevens. Dan zal blijken dat er dagelijks ruim voldoende lucht in de roosters zit om extra lessen en stiltewerkplekken ruimte te bieden.

Plannen kunnen de kast in

Een slimme campus zorgt er dus ten eerste voor dat je wéét hoe de daadwerkelijke bezetting is. Ten tweede kun je dankzij de technologie ruim van tevoren, maar ook direct inspelen op lastminute gegevens. Als bijvoorbeeld ’s ochtends een college uitvalt, laat dat dan studenten bijtijds weten zodat ze langer thuis kunnen blijven. Het is ook niet zo ingewikkeld om energieverbruik beter af te stemmen op het daadwerkelijke gebruik. Met sensoren kun je de bezetting van ruimtes en afdelingen volgen en daar de verlichting, verwarming en airconditioning op afstemmen. Niemand aanwezig? Lichten uit! Combineer dat met weersomstandigheden en je kunt gebruik ook toewijzen op basis van energieverbruik. In de winter hoef je aan de zonkant minder te stoken en te verlichten. In de zomer gaat een vergadering automatisch naar de schaduwkant zodat de airco minder hard hoeft te blazen.

Door een schoolgebouw slimmer te maken, maak je het gebruik veel effectiever. Dat scheelt al aanzienlijk in kosten voor beheer. Minder energiekosten, minder schoonmaakkosten. En de plannen voor de nieuwbouw of verbouwing kunnen ook weer een paar jaar de kast in.