Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Sleutelrol ICT bij de decentralisatie zorg

Bij de decentralisatie van onder meer Jeugdzorg en WMO draait het om eigen kracht. Burgers en cliënten moeten veel meer zelf de regie kunnen nemen over hun eigen zorg – de zogeheten transformatie van de zorg. Dat is niet alleen een uitdaging voor de hulpverleners, ook de ICT-organisatie van een instelling (en gemeente) heeft daarin een wezenlijke bijdrage. Regie kun je pas nemen als je toegang hebt tot informatie en zelf processen kunt aanroepen of aansturen.


In de Kamerbrief over de voortgang van de decentralisatie van de Jeugdzorg per 1 januari 2015 staat dat ICT- toepassingen een centrale rol spelen bij deze transformatie. Die ‘maken het mogelijk dat ouders en jongeren veel meer het beheer krijgen over hun eigen gezinsplan en over de gegevens die anderen over hen registreren.’ Dat is gemakkelijk gezegd, maar hoe vul je dat op een consequente en integrale manier in als organisatie? Niet door een extra module te hangen aan het bestaande cliëntsysteem.


Het beheer over hun eigen zorg vereist dat cliënten steeds over actuele gegevens beschikken, dat ze zelf informatie kunnen toevoegen en delen en dat ze bijvoorbeeld zelfstandig afspraken kunnen maken. De hulpverleners moeten met dezelfde informatie werken en ook decentraal over functionaliteiten beschikken om in het veld of bij de cliënt aan tafel gegevens in te zien, toe te voegen en te bewerken.


Andere koek voor de ICT-afdeling

Dit alles pleit voor de inrichting van een centraal platform waar belanghebbenden, informatie en processen samenkomen. Dat is voor een ICT-afdeling van een jeugdhulpinstelling vaak andere koek dan de omgeving waar ze normaal mee werken. Veel bestaande cliëntsystemen zijn erg gesloten en op de eigen diensten en cliënten gericht. Terwijl de nieuwe situatie vraagt om openheid naar cliënten, gemeente en collega-zorginstellingen, uiteraard met alle privacywaarborgen. 2015 wordt door veel instellingen gezien als een overgangsjaar voor de decentralisatie waarin ze vooral even de nieuwe werkelijkheid – minder budget, minder medewerkers, andere opdrachtgevers – tot zich willen laten doordringen. Toch zou het verstandig zijn om nu ook de eigen ICT-inrichting aan te pakken en een oplossing te ontwikkelen of aan te sluiten bij bestaande, werkende, initiatieven.


Overgangsjaar voor een overgangsjaar

Daar hoort nog wel een kanttekening bij. Net als het geen oplossing is om een extra module in te kopen bij het huidige systeem (om daarmee de uitdagingen van de transformatie aan te gaan), is het ook geen goed idee om zomaar een platform te (laten) ontwikkelen. Het is belangrijk dat de ICT-ondersteuning van cliënten en hulpverleners integraal onderdeel is van de algehele strategie van de instelling en past bij de visie. Dat kan dus betekenen dat hoewel 2015 nog maar een maandje weg is, je als zorgorganisatie toch eerst een pas op de plaats maakt om die visie goed te formuleren. Want als je nu nog kiest voor ad hoc-oplossingen, dan is de kans groot dat je in 2016 nog steeds in een overgangsjaar zit.


Marcel Lucker

Directeur Sales & Marketing

Deze blog is geplaatst op Blogit.nl