Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Sizing storage for Desktop Virtualization

Tips voor storage sizing en –ontwerp bij VDI

Deze whitepaper geeft handvatten voor de inrichting van storage in een VDI-omgeving. De paper is gericht op alle IT-professionals die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de implementatie van storage-oplossingen, of daarin interesse hebben. Bij het berekenen van de benodigde storageruimte zijn nogal wat factoren van belang en een juiste berekening is van groot belang voor een optimale VDI-infrastructuur.

Inrichting van storage draait niet alleen op IOPS
In het verleden werd vaak alleen gekeken naar IOPS en of het aantal spindles correct was berekend. Maar zelfs als dat onder controle was, waren er VDI-projecten die mislukten. Het blijkt dat niet alleen het aantal IOPS en hun read/write ratio van belang is, maar ook aspecten als block size en latency. Bovendien, de manier waarop verschillende storage-oplossingen omgaan met verschillende types worklad, laat zien dat niet alle storage hetzelfde ontworpen is en dat niet alle VDI deployment modellen gelijk zijn. Ze hebben allemaal hun eigen specifieke sterktes en zwaktes en vragen dus om andere afwegingen als het gaat om sizing.

Een storage-oplossing kiezen, wat is de goede aanpak?
De IT-afdeling heeft als verantwoordelijkheid om gebruikers te voorzien van applicaties en daarbij te voldoen aan de eisen op het gebied van availability, performance en capaciteit. Om een VDI-project succesvol te laten verlopen is het van belang om kennis te hebben over de VDI infrastructuur en de variabelen die meespelen bij de keuze van een storage systeem. Daarom gaan de schrijvers eerst in op de applicatie-, besturingssysteem- en hypervisor-lagen en bespreken vervolgens server hardware en netwerk, vanuit het perspectief van storage. Eisen die gesteld worden aan de storage-oplossing zijn:

  • Een goede beschikbaarheid
  • Bestand tegen crashes
  • Schaalbaar

De besproken stof wordt nog verder verduidelijkt aan de hand van een specifieke storage-oplossing, die uitgebreid tegen het licht wordt gehouden. In het hoofdstuk over de implementatie van storage worden handreikingen gedaan op het gebied van performance testen en hoe te komen tot goede monitoring. Hiervoor wordt een drielagenmodel aanbevolen. Tot slot wordt er aandacht besteed aan het oplossen van problemen. Lees meer over storage sizing voor een VDI-omgeving en tips uit de praktijk.

 

Download de whitepaper
Download