Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

SharePoint Online in Office 365: wat is de meerwaarde?

Waterschap Vallei en Veluwe beheert vergunningen via Office 365

Het doel van Waterschap Vallei en Veluwe is het zorgdragen van veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater. Dit alles verzorgen ze voor de gebieden tussen de IJsel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Innovatie en samenwerking is essentieel bij deze organisatie. Het Waterschap heeft zestien waterzuiveringsinstallaties op locatie staan en deze installaties worden door zeventig verschillende medewerkers bediend. De beheerder vergunningen heeft de taak om alle locaties op de hoogte te houden van alle zaken op het gebied van milieuvergunningen. Dit is een behoorlijke taak. Wat is de meerwaarde SharePoint Online in Office 365 voor het Waterschap?

De meerwaarde van SharePoint Online in Office 365

De huidige methode, verschillende Excelbestanden per locatie, had zijn beperkingen en werd minder stabiel. Hier moet toch een betere oplossing voor te vinden zijn? Office 365 stond al op het wensenlijstje bij de IT-afdeling van het Waterschap. Dit was dan ook een mooie reden om hierop verder te bouwen.

Vergunning Beheer Systeem (VBS) op basis van SharePoint Online

De applicatie is opgezet per waterzuiveringsinstallatie. De beschikbare informatie is per tegel anders en gericht op de betreffende installatie/locatie. De informatie achter de tegels is beschikbaar voor alle medewerkers en ondertussen al erg populair. Alle relevante informatie is direct zichtbaar, dus nooit meer verdwaalde documenten of informatie.

Vergunning Beheer Systeem van het Waterschap
Vergunning Beheer Systeem van het Waterschap.

Alles op één plek: begin met innoveren en bevorder de samenwerking

Hoe is de implementatie verlopen en wat zijn de voordelen? Welke nieuwe mogelijkheden zijn er ontstaan en wat vinden de gebruikers er van? Download direct de praktijkcase van Waterschap Vallei en Veluwe en lees meer over de verbetering op het proces.

 

Download de whitepaper
Download