Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Shared Service Centra

Samenwerken in Shared Service Centra

Samenwerken, gemeenten moeten steeds intensiever gaan samenwerken. De bedrijfsvoering komt vaak als eerste in aanmerking voor samenwerking. Dit is meestal ook de meest logische weg, doordat de autonomie van de gemeente het minst aangetast lijkt te worden. Onder bedrijfsvoering verstaan we het leveren van diensten op het gebied van: Personeel, Informatie, Organisatie, Facilitair, Automatisering, Communicatie en Huisvesting. Voor veel gemeentes ook wel bekent als de term: PIOFACH. Samenwerking, op deze gebieden, tussen meerdere gemeenten is dan ook de meest logische eerste stap.

In deze whitepaper spreken we over Shared Service Centra (SSC) als we het hebben over gemeentelijke samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. Bij het oprichten van een Shared Service Centrum komen wel een aantal vragen aan het licht. Twee vraagstukken die naar voren komen zijn:

  1. Hoe blijft de gemeentelijke organisatie zelfstandig?
  2. Hoe worden de schaalvoordelen verzilverd?

Dit eerste deel over Shared Service Centra gaat dieper in op de eerste gestelde vraag.

Hoe blijft de gemeentelijke organisatie zelfstandig?
Bij het stellen van deze vraag komt naar voren dat het niet vanzelfsprekend is dat een gemeentelijke organisatie zelfstandig blijft na het oprichten van een Shared Service Centrum. In de praktijk komt naar voren dat de bewegingsvrijheid wel kan worden beïnvloed door het oprichten van een Shared Service Centrum.

Download deel 1
Deze whitepaper schetst aan de hand van een voorbeeld (gemeente A) de bedrijfsvoering vóór de samenwerking en na de samenwerking. De gemeente moet een keuze maken hoe ze de rol als opdrachtgever in een Shared Service Centrum willen inrichten. Geen keuze maken is hierbij ook een optie, maar dan is de kans groter de dat gemeente een deel van de zelfstandigheid verliest. Deel 2 gaat verder in op de tweede vraagstuk in deze whitepaper.