Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Shared Service Centra: Deel II

SSC een kostenbesparing of bodemloze put?

Gemeenten zullen steeds intensiever moeten gaan samenwerken. Het kabinet heeft een duidelijke richting aangegeven: schaalvergroting en samenwerking. Bedrijfsvoering komt daarin vaak als eerste in aanmerking voor samenwerking. Dit is vrij logisch, omdat hiermee de gemeentelijke autonomie bijna niet aangetast lijkt te worden. Bedrijfsvoeringstaken worden vaak ook door de markt uitgevoerd. De logische eerste stap is dan ook samenwerking tussen deze gebieden tussen meerdere gemeenten. Hierbij spreken we ook wel van Shared Service Centra (SSC).

Shared Service Centra noemen we ook wel gemeentelijke samenwerking op het gebeid van bedrijfsvoering. Uit reeds opgestarte Shared Service Centra blijkt toch wel dat samenwerking nog twee belangrijke vraagstukken met zich meebrengt:

  1. Hoe blijft de gemeentelijke organisatie zelfstandig?
  2. Hoe worden de schaalvoordelen verzilverd?

Deel I (bekijk ook deel I van de serie) van deze whitepaper geeft antwoord op het eerste vraagstuk. Dit deel, deel II geeft antwoord op het tweede vraagstuk van Shared Service Centra.

Kostenverlaging met Shared Service Centra?
Er staan in deze whitepaper diverse theorieën over of Shared Service Centra kostenverlaging realiseert. De kosten kunnen bijvoorbeeld omlaag doordat:

  • Sommige activiteiten dezelfde inspanning vergen, onafhankelijk van het aantal gemeenten, wat per saldo minder capaciteit kost.
  • Specialisatie, standaardisatie, uniformering en focus leiden tot efficiënter werken.
  • Er hogere kwantum kortingen kunnen worden bedongen bij de inkoop.

Er bestaat twijfel of veel van de huidige Shared Service Centra, die zijn opgericht door lokale overheden, besparing opleveren. Wel duidelijk voordelen in continuïteit en kwaliteit, maar schaalvoordelen op het gebied van kosten nauwelijks. Maar als het oprichten van een Shared Service Centra niet direct leidt tot kostenbesparing, waarom zou je het dan doen?

Download de whitepaper
Download geheel vrijblijvend het tweede deel van de whitepaper over Shared Service Centra. De whitepaper gaat verder op de laatst gestelde vraag. Daarnaast gaat de whitepaper nog verder in op de randvoorwaarde voor het realiseren van kostenbesparing.