Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Service Oriented Architecture vraagt meer dan een technische verandering

SOA, BPM of allebei?

Een Service Oriented Architecture (SOA) is een voornamelijk technische belofte. Denken dat SOA uw organisatie vanzelf van problemen afhelpt is een utopie. De implementatie van SOA vereist mede- en samenwerking op veel niveaus door de hele organisatie heen. Diverse CIO’s erkennen dat er een cultuurverandering nodig is om binnen de organisatie een SOA-project tot slagen te kunnen brengen.

Service Oriented Architecture of Business Process Management?

Business Process Management (BPM) stelt de organisatie in staat om veranderingen door te voeren die de organisatie modelleren naar een beter functionerend, efficiënter model. SOA kan in veel gevallen als een technisch onderdeel van bedrijfsverandering worden beschouwd.

2 succesfactoren voor een Service Oriented Architecture

In de praktijk is gebleken dat de volgende zaken geregeld dienen te zijn, zodra een SOA-initiatief wordt ontplooid:

  • SOA vereist een sponsor met een visie
  • Centre of Excellence en stuurgroep dienen benoemd te zijn

Lees in deze whitepaper meer over de opkomst van SOA en BPM en welke toegevoegde waarde deze 2 kunnen bieden aan uw organisatie. Ook komt de afhankelijkheid van BPM bij SOA aan bod.