Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Service Health Analyzer – Decoding IT performance problems

Predictive Analytics met Service Health Analyzer

Ervoor zorgen dat je volledig zicht hebt op de gezondheid van uw zakelijke diensten zodat je kan aanpassen en zelfs overleven in de hedendaagse cloud en gevirtualiseerde IT-omgevingen is niet “nice-to-have”, het is van levensbelang. Het managen van een dynamische infrastructuur en applicaties vraagt om meer dan enkel reageren op serviceproblemen wanneer zij zich voordoen of handmatig statische drempelwaarden updaten die moeilijk accuraat zijn te bepalen en lastig te zijn handhaven.

In de hedendaagse wereld heeft een organisatie geavanceerde berichtgeving van problemen nodig zodat deze problemen kunnen worden opgelost voordat ze een impact hebben op de organisatie. Daarnaast heeft een organisatie beter zicht nodig in hoe applicaties en zakelijke diensten zijn gecorreleerd met de dynamische infrastructuur. Zo kunnen afwijkingen door de gehele IT-stack heen worden herkend, inclusief het netwerk, servers, middleware, applicaties en bedrijfsprocessen. Organisaties hebben ook een makkelijkere manier nodig om acceptabele drempelwaarden te bepalen als een basis voor het identificeren van events die mogelijk een impact hebben op het bedrijf. Ook hebben organisaties automatisering nodig om gebruik te maken van kennis van events in het verleden om zo nieuwe events efficiënter op te kunnen lossen.

Predictive Analytics
Hoewel IT-organisaties de mogelijkheid hebben enorme hoeveelheden data te verzamelen, ontbreekt de analytische toolset en geautomatiseerde intelligentie om verbanden te zoeken tussen deze verschillende soorten data vanuit zowel een applicatie- als een topologieperspectief. Met deze toolset en intelligentie kunnen organisaties beter anticiperen of potentiele problemen voorspellen. IT-managers kijken aandachtig naar de wereld van Predictive Analytics om hen te helpen  service up-time en prestaties te verbeteren. Zo worden inkomsten vergroot en onderhouds- en supportkosten bespaard.

Service Health Analyzer
Service Health Analyzer (SHA) is een voorspelende analytics tool gebouwd op een real-time, dynamisch servicemodel zodat organisaties de relatie tussen afwijkingen binnen de applicatie en de onderliggende infrastructuur kunnen begrijpen. Wilt u hierover meer weten? Download dan geheel vrijblijvend de whitepaper ‘Service Health Analyzer – Decoding the DNA of IT performance problems’.