Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Server Virtualization Windows Server 2012

Flexibele datacenters met Windows Server 2012 Hyper-V

Traditionele datacenters werden gebouwd met fysieke servers met een dedicated belasting. Elke server in het datacenter is ontworpen, aangekocht, ingezet, en in stand gehouden met als enig doel het runnen van een enkele werklast. Als de workload in een later stadium niet meer nodig was of juist werd opgewaardeerd, werd de fysieke server ofwel hergebruikt of gewoonweg afgedaan.

Deze benadering heeft een aantal belangrijke nadelen, zoals:

  • Hoge operationele kosten – het geringe servergebruik resulteert in niet-geoptimaliseerde fysieke indeling van de ruimte en stroomverbruik.
  • Lange implementatie cycli – te wijten aan langdurige aankoop processen voor en handmatige implementatie van nieuwe servers, voor iedere keer een nieuwe workload aan het datacenter wordt toegevoegd.

Virtualisatie voor maximale benutting servers
Virtualisatie heeft echter een nieuwe generatie datacenters mogelijk gemaakt. In plaats van dat elke werklast een dedicated server vereist, kunnen met virtualisatie meerdere workloads op dezelfde server gedraaid worden. Dit lost niet alleen het probleem van het geringe servergebruik op, maar vermindert ook het totale aantal fysieke servers en dus het totale stroomverbruik in het datacenter.

Met Windows Server 2012 Hyper-V, de virtualisatiepropositie van Microsoft, kunnen organisaties profiteren van de kostenbesparingen van virtualisatie en optimaal gebruik maken van de hardware-investeringen. Hyper-V zorgt voor efficiënt gebruik van meerdere besturingssystemen – Microsoft Windows, Linux en anderen – naast elkaar, op één enkele server.

Download de volledige whitepaper

Download de volledige whitepaper om meer te lezen over hoe Windows Server 2012 Hyper-V werkt, over multitenancy beveiliging,  de flexibele infrastructuur, de schaalbaarheid en performance en beschikbaarheid.