Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Selectie eHRM oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

De keuze van de juiste HRM oplossing

Dit vervolg op het eerste deel ‘Selectie eHRM oplossing: hoe begin ik?’ gaat door op de specifieke aspecten die nodig zijn voor de aanschaf van een HRM systeem. Hoe komt u tot de juiste keuze van een HRM systeem? Lees een aantal specifieke stappen die belangrijk voor een goede en doordachte keuze.

Het HRM systeem is bij veel organisaties een van de meest complexe applicaties. Des te belangrijker is de toereikendheid van het budget en de goede beschikbaarheid van de interne capaciteiten. Maar dit alles is een lonende investering. Waarom is de keuze van een eHRM oplossing nou zo complex? Download de whitepaper en kom achter de verschillende factoren die deze keuze zo complex maken.

Projectorganisatie voor eHRM
Het opstellen van een goed projectteam is van groot belang bij het implementeren van een HRM systeem. De implementatie kan nog beter uitgesteld worden, dan te starten met een inadequaat projectteam.

Wat is de rol van de directie bij de implementatie van een HRM systeem? Dit is totaal afhankelijk van de mate van verandering en het ambitieniveau. Als er sprake is van een verandertraject en het ambitieniveau ligt hoog, dat is het belangrijk dat het project bij de directie ligt.

De offerte vraag
Vroeger maakte we een 1000 vragenlijst om te bekijken welke de beste is. Dit is veel werk en ook nog eens niet erg productief. Tegenwoordig is het motto: Less is more! Een betere aanpak zou zijn als de organisatie kijkt hoe ze met het systeem willen werken en wat er mee bereikt moet worden.

Download de whitepaper
Hoe komt u tot de juiste keuze voor een HRM systeem? Download vrijblijvend de preview van deze whitepaper. Hierna krijgt u de volledige whitepaper per post toegestuurd. In de volledige whitepaper komen nog een aantal andere aspecten naar voren zoals: een overzicht van oplossingen, de valkuilen bij het kiezen van een leverancier en de rol van de externe adviseur. Daarnaast gaat de whitepaper nog uitgebreid in op de bovenstaande punten.

 

Download de whitepaper
Download
Misschien ook interessant