Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Security QuickScan voor War Child

Samen aan de slag om wereldwijde security van Microsoft 365 te optimaliseren.

In één overzicht de volwassenheid van je cloud security meten. Dat deed War Child met de security QuickScan van Portiva en Microsoft.

Kinderen zijn sterker dan orlog. Daar zijn ze bij War Child van overtuigd. Daarom werken ze elke dag om kinderen te geven wat ze zelf nodig hebben om te bouwen aan een vreedzame toekomst. Veilige plekken maken waar kinderen kunnen herstellen, psychosociale steun geven en onderwijs bieden.

Daarom stelt War Child zijn programma’s en kennis beschikbaar aan alle organisaties die ermee willen werken. Op dit moment werken er 487 mensen van War Child in 17 landen.

Om dat allemaal in goede banen te leiden is je IT-infrastructuur van vitaal belang. Robin Groeneweg, ICT Manager bij War Child: “Microsoft 365 is echt de backbone van onze kantoorautomatisering. Het is dé tool waarin we samenwerken, communiceren en kennis met elkaar delen. Aangezien veel medewerkers reizen, helpt de cloud hen om overal en te allen tijde bereikbaar te zijn en te kunnen werken”.

 

Microsoft 365 is echt de backbone van onze kantoorautomatisering. Het is dé tool waarin we samenwerken, communiceren en kennis met elkaar delen.

 

Met de cloud komen natuurlijk ook security vraagstukken. Groeneweg: “Beveiliging is altijd een aandachtspunt voor ons geweest. We werken immers met gevoelige informatie. Maar we merkten dat het Microsoft platform snel veranderde en steeds complexer werd. Tegelijkertijd zagen we externe bedreigingen toenemen. We realiseerden ons: Dit kunnen we niet allemaal zelf. We hebben externe hulp nodig om te zien hoe we ervoor staan”. Reden voor Robin om een security QuickScan uit te laten voeren door Portiva.

Tijdens de QuickScan scanden wij de cloud omgeving bij War Child, keken we naar beleid en processen en zijn we in gesprek gegaan met de belangrijkste stakeholders. Op basis hiervan brachten wij de risico’s en impact van de huidige omgeving in één oogopslag in kaart. En maakten we een roadmap met aanbevelingen op het gebied van: device, applicatie, informatie en identiteit beveiliging.

“De uitkomsten zijn een mooie onderbouwing om te zien wat we al goed doen en met welke zaken we nog aan de slag moeten”, aldus Robin. Zo was één van de quick wins het inrichten van Multi-Factor-Authenticatie (MFA), ook wel tweestapsauthenticatie genoemd.

We doen het samen

Externe inhuur om actiepunten op te pakken kost natuurlijk geld. Geld dat War Child liever rechtstreeks besteedt aan de programma’s en kinderen. Er is daarom tijdens het traject gekozen voor een mooie samenwerkingsvorm. Een vorm waarin Portiva als adviseur optreedt, en waarin War Child zoveel mogelijk zelf uitvoert.

Dit betekende dat Bas van den Hoven, security expert bij Portiva, om de twee weken een sessie had met de IT-beheerders van War Child. Tijdens deze sessies hielp hij hen bij het implementeren van de aanbevelingen door inspiratie te bieden, uitleg te geven en mee te kijken. Na iedere sessie kregen de IT-beheerders huiswerk mee en gingen zij zelf aan de slag. “Het mes snijdt zo aan twee kanten. Wij kunnen kosten besparen, maar we bouwen tegelijkertijd zelf ook kostbare kennis op. Deze manier van werken voelt echt als het samen doen, en samen de verantwoordelijkheid nemen. Dat is heel prettig”.

 

Deze manier van werken voelt echt als het samen doen, en samen de verantwoordelijkheid nemen.
Dat is heel prettig.

 

Verder kijken dan techniek

“Echte toegevoegde waarde van Portiva is dat zij niet alleen meedenken over de technische inrichting, maar juist ook over hoe iets landt binnen de organisatie. En hoe we het kunnen uitleggen aan de gebruikers. Bij de implementatie van MFA heeft dit bijvoorbeeld heel goed gewerkt”.

MFA is een manier om een extra laag beveiliging aan je omgeving toe te voegen. Het combineert iets dat je weet (wachtwoord of pincode) met iets dat je ‘hebt’, zoals een telefoon, een authenticator app of TOTP key. “Op basis van ervaringen van Portiva bij andere organisaties, hebben we verschillende templates en communicatiematerialen ontvangen. Deze hebben we zelf op maat voor onze organisatie aangepast. Dat hielp ons om het intern goed over de bühne te krijgen”.

De toekomst

De ambitie van War Child op het gebied van IT is zoveel mogelijk gebruik te maken van nieuwe mogelijkheden in Microsoft 365. Moderniseren is daarom een belangrijk thema. Dat geldt zeker voor security maar ook voor onderwerpen zoals identity management, applicaties en data. “We zijn druk om het identity stuk goed in te richten. En we zijn ook al een heel eind om ons applicatielandschap verder te moderniseren. Mooie volgende stap is dat we ons richten op de data-kant. Denk aan zaken als Data Loss Prevention en dataclassificatie”.

De vorm van samenwerking bevalt War Child en Portiva heel goed. Beide partijen willen daarom in de toekomst met elkaar blijven samenwerken en op deze manier de moderne werkplek bij War Child naar een nog hoger niveau brengen.

Net als War Child in één overzicht de volwassenheid van je cloud security meten? Vraag onze security QuickScan aan.